Valsts aizsardzības mācība

Valsts aizsardzības mācība šobrīd tiek īstenota 68 mācību iestādēs visā Latvijā

Lai valsts aizsardzības mācības pasniegšanai sagatavotu atbilstošas kvalifikācijas pedagogus,  Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā plāno uzņemt studentus jaunā profesionālā bakalaura izglītības studiju programmā “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība”. Lasīt vairāk!

Kas ir valsts aizsardzības mācība?

Saeimas deputāti 2018. gadā atbalstīja valsts aizsardzības mācības (VAM) iekļaušanu valsts vidējās izglītības standartā noteiktajā izglītības saturā kā obligātu mācību priekšmetu sākot ar 2024. gadu.

No 2020.gada septembra, līdz ar kompetenču pieejā balstītā mācību satura ieviešanu,  valsts aizsardzības mācības specializēto kursu, kas iekļauts Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību jomā, apgūst aptuveni 1900 skolēni vidējā izglītības pakāpē.

Valsts aizsardzības mācības specializētā kursa programmas paraugs izstrādāts ievērojot Ministru kabineta 2019.gada 3.septembra noteikumos Nr.416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” noteiktos programmu paraugus.

 

2018.gada septembrī 14 skolās uzsāks valsts aizsardzības mācību

Valsts aizsardzības mācības pasniedzēju kontaktinformācija