Valsts aizsardzības mācība

VAM ir mācību priekšmets vidējās izglītības programmās. VAM saturu nosaka valsts vispārējās vidējās izglītības standarts un to apgūst divu secīgu mācību gadu laikā.

Valsts aizsardzības mācība

Kas ir valsts aizsardzības mācība?

Saeimas deputāti 2018. gadā atbalstīja valsts aizsardzības mācības (VAM) iekļaušanu valsts vidējās izglītības standartā noteiktajā izglītības saturā kā obligātu mācību priekšmetu sākot ar 2024. gadu.

No 2020.gada septembra, līdz ar kompetenču pieejā balstītā mācību satura ieviešanu, valsts aizsardzības mācības specializēto kursu, kas iekļauts Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību jomā, apgūst aptuveni 1900 skolēni vidējā izglītības pakāpē.

Valsts aizsardzības mācības specializētā kursa programmas paraugs izstrādāts ievērojot Ministru kabineta 2019.gada 3.septembra noteikumos Nr.416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” noteiktos programmu paraugus.

Piedalies piedzīvojumā!

VAM I nometnes 2023. gadā

VAM 23 dienu aprobācijas nometne