Konkurss!

Konkurss jaunsargu vienībām "Jaunsardze manā novadā"!

Iesūti darbu līdz 10. jūnijam un laimē balvu visai vienībai!

Jaunsargu mācību paraugprogramma

Lai nodrošinātu jauniešu izglītošanu valsts aizsardzības jomā, ir izstrādāta Jaunsargu mācību paraugprogramma, kuru 2008.gada 11.augustā apstiprinājis aizsardzības ministrs.

Programma tiek realizēta sadarbībā ar izglītības iestādēm, pašvaldībām un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.

Mācību programma jauniešiem sniedz dzīvē nepieciešamas prasmes un iemaņas, veicina interesi par bruņotajiem spēkiem, popularizē dažādas militārās specializācijas.

Jaunsargi nodarbībās ne tikai apgūst tādas zināšanas un iemaņas, kuras skolā nemāca, bet var savus spēkus pārbaudīt aizraujošos pasākumos – savās jaunsargu “Vīru spēlēs”, jaunsargu nometnēs, pārgājienos un izbraucienos ar laivām, kā arī ekskursijās uz Nacionālo bruņoto spēku vienībām, kur ir iespēja iepazīt karavīra īsto ikdienu.

 

Pieteikties šai mācību programmai

Mācību priekšmetu apguve(stundās)

Mācību priekšmetu apguve stundās ietver

1. Pilsoniskā audzināšana

2. Militārā mācība

3. Dzīves mācība

 

Paraugprogrammas apraksts

Jaunsardzes centra izstrādātā „Jaunsargu  mācību paraugprogramma” ir reglamentējošs dokuments, kas nosaka mācību mērķi, uzdevumus, saturu un ir pamats visu jaunsargu programmu un projektu izstrādei.

MĒRĶIS

Veicināt bērnu un jauniešu garīgo un fizisko attīstību, pilnveidot un nostiprināt pilsonisko pašapziņu, veicināt interesi par NBS, iepazīstināt ar militāro specialitāšu daudzveidību un popularizēt tās.

UZDEVUMI

Nodrošināt lietderīgas un saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Sniegt iespēju bērniem un jauniešiem atklāt un attīstīt sevī spējas, lai kļūtu par atbildīgu un aktīvu sabiedrības pilsoni.
Attīstīt bērnu un jauniešu spējas un talantus, pilnveidot zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas dzīvē un darbā.
Veicināt patriotisma, pilsoniskās apziņas, biedriskuma, drošsirdības un fizisko spēju attīstību.
Radīt izpratni par valsts aizsardzību, popularizēt NBS.

    Mācību programmas izpildes standarts

    Ieteicamās literatūras saraksts

    Ieteicamā literatūra palīdzēs sagatavot kvalitatīvu mācību materiālu.

    Resursu apkopojums

    Nepieciešamais materiāltehniskā nodrošinājuma patēriņš uz vienu apmācāmo