Mācību programma

pirms pasākuma nepieciešams vecāka (līdz 18 gadiem) vai jaunsarga (virs 18 gadiem) apliecinājums par dalībai pasākumā atbilstošu veselības stāvokli

Jaunsargu interešu izglītības programma

Jaunsargu interešu izglītības programma 2019. gadā tika pārstrādāta un pilnveidota, lai sekmētu Jaunsardzes kustības pārdomātu un mērķtiecīgu attīstības gaitu.

Ieviešot kvalitatīvu jaunsargu apmācības īstenošanas programmu, ievērojot izglītojamo vecumposmus, skaidri nosakot katram vecumposmam atļautos nodarbību veidus un apgūstamo prasmju secīgumu, par prioritāru prasību nodarbību organizēšanā nosakot drošību, tika izstrādāti 13 tematiskie plāni pēc līmeņu sadalījuma (vecumposmiem).

Pieteikties programmai

Jaunsardzes centra piecas Novadu pārvaldes

Novadu karte

1. novada pārvalde 2. novada pārvalde 3. novada pārvalde 4. novada pārvalde 5. novada pārvalde
valstspilsēta Liepāja Balvu novads Cēsu novads Ogres novads Ropažu novads
Kuldīgas novads Ludzas novads Limbažu novads Aizkraukles novads
(izņemot Pļaviņu apvienības pārvaldi)
Ādažu novads
Saldus novads Rēzeknes novads Smiltenes novads Jelgavas novads Ķekavas novads
Talsu novads valstspilsēta Rēzekne Valkas novads valstspilsēta Jelgava Olaines novads
Ventspils novads Krāslavas novads Valmieras novads Dobeles novads Mārupes novads
valstspilsēta Ventspils Līvānu novads Gulbenes novads Tukuma novads
(izņemot Kandavas pilsētu)
valstspilsēta Jūrmala
Dienvidkurzemes novads Preiļu novads Madonas novads Bauskas novads valstspilsēta Rīga
Kandavas pilsēta (Tukuma novads) Augšdaugavas novads Alūksnes novads   Salaspils novads
  valstspilsēta Daugavpils Varakļānu novads    
  Jēkabpils novads Siguldas novads    
  Aizkraukles novada Pļaviņu apvienības pārvalde (Pļaviņas, Vietalvas, Klintaines un Aiviekstes pagasti)