Kā kļūt par jaunsargu

Kas jādara, lai kļūtu par jaunsargu?

2. solis

  • Aizpildi iesniegumu – anketu.

3. solis

  • Paraksti līgumu par dalību kustībā "Jaunsardze".

4. solis

  • Tiec reģistrēts skolvadības sistēmā E-klase.

5. solis

  • Dod svinīgo solījumu un saņem jaunsargu apliecību!

Jaunsardze

Jaunsardzē jaunieši iestājas brīvprātīgi. Par jaunsargu var kļūt ikviens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 10 līdz 21 gada. Jaunsargam ir jāprot Latvijas Republikas valsts valoda. 

Jaunsardzē uzņem tikai ar vecāku vai aizbildņu rakstisku piekrišanu.

Jaunsardzes centrs par bērna dalību kustībā «Jaunsardze» mācību gada sākumā slēdz līgumu (līguma sagatave pie dokumentiem labajā pusē) ar viņa likumisko pārstāvi. Ja jaunietis sasniedzis 18 gadu vecumu, līgumu slēdz ar viņu.

Līgums tiek uzskatīts par pagarinātu uz gadu, ja jaunsargs  vai likumiskais pārstāvis kārtējā mācību gada sākumā iesniedzis noslēgtajā līgumā paredzēto ārsta izziņu.

Jaunietis, kurš vēlas iestāties Jaunsardzē, iesniedz Jaunsardzes centra Novada pārvaldes jaunsargu instruktoram noteikta parauga iesniegumu – anketu (anketas paraugs pie dokumentiem labajā pusē).

Pēc regulāru nodarbību apmeklēšanas, jaunsargs svinīgi dod solījumu:

 Es, (vārds, uzvārds), Latvijas Republikas jaunsargs svinīgi apsolos nežēlot savus spēkus un prātu labākas dzīves veidošanai manas dzimtās zemes un Latvijas tautas labā. Apsolos pēc labākās sirdsapziņas veikt jaunsarga pienākumus.

Pēc solījuma pieņemšanas, skolēns tiek uzņemts Jaunsardzē un saņem jaunsarga apliecību.

Jaunsargu devīze ―

Augsim Latvijai!