Precīza informācija par Jaunsardzes kustības nodarbību norises laiku būs pieejama septembra beigās, sazinoties ar instruktoru!

Jaunsargu mācību paraugprogramma

Jaunsargu interešu izglītības programma 2019. gadā tika pārstrādāta un pilnveidota, lai sekmētu Jaunsardzes kustības pārdomātu un mērķtiecīgu attīstības gaitu.

Ieviešot kvalitatīvu jaunsargu apmācības īstenošanas programmu, ievērojot izglītojamo vecumposmus, skaidri nosakot katram vecumposmam atļautos nodarbību veidus un apgūstamo prasmju secīgumu, par prioritāru prasību nodarbību organizēšanā nosakot drošību, tika izstrādāti 13 tematiskie plāni pēc līmeņu sadalījuma (vecumposmiem).

 

Pieteikties šai mācību programmai