Kontakti

Browse units

9Jaunsardzes centrs

10Direktors

678Jaunsardzes centra direktora vietnieks juridiskajos un finanšu jautājumos

764Juridiskā nodaļa

677Finanšu un grāmatvedības nodaļa

11Plānošanas un izglītības departaments

12Valsts aizsardzības mācības nodaļa

765Jaunsardzes nodaļa

766Administratīvais un nodrošinājuma departaments

13Administratīvā nodaļa

14Nodrošinājuma nodaļa

21. novada pārvalde (KURZEME)

127Vadības grupa

571Komplektē jaunsargu grupas

347AM VAMOIC valdijumā esošajā objektā

861Aizputes pagasta pamatskola

25Aizputes vidusskola

26Alsungas pamatskola

806Ata Kronvalda Durbes pamatskola

32Brocēnu vidusskola

33Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola

860Druvas vidusskola

864Dundagas vidusskola

353Ēdoles pamatskola

37Ezeres pamatskola

39J.Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola

807Kalētu mūzikas un mākslas pamatskola

43Kalnu vidusskola

48Māteru Jura Kazdangas pamatskola

865Krotes Kronvalda Ata pamatskola

804Liepājas 3. pamatskola

700Liepājas 7. vidusskola

505Liepājas 8.vidusskola

56Liepājas Centra sākumskola

55Liepājas Liedaga vidusskola

383Liepājas Raiņa 6. vidusskola

476Lutriņu pamatskola

58Nīkrāces pamatskola

384Nīcas vidusskola

59Oskara Kalpaka 15. vidusskola

61Pāvilostas pamatskola

66Rojas vidusskola

67Rucavas pamatskola

810Saldus pamatskola

634Saldus vidusskola

72Skrundas pamatskola

814Talsu Kristīgā vidusskola

75Talsu pamatskola

355Talsu 2.vidusskola

697Turlavas pamatskola

351Vaiņodes vidusskola

79Vārmes pamatskola

699Ventspils Pārventas pamatskola

862Valdemārpils vidusskola

859Ventspils 4. vidusskola

506Ventspils 6. vidusskola

639Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskola

702Zantes pamatskola

38Z. Mauriņas Grobiņas novada vidusskola

818Zirņu pamatskola

52. novada pārvalde (LATGALE)

132Vadības grupa

509Komplektē jaunsargu grupas

845Aknīstes vidusskola

158Baltinavas vidusskola

154Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

153Balvu Valsts ģimnāzija

645Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola

156Bērzpils pamatskola

165Ciblas vidusskola

844Daugavpils Zinātņu vidusskola

175Dagdas vidusskola

839Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola

838Daugavpils iespēju vidusskola

843Dricānu vidusskola

485Ilūkstes Raiņa vidusskola

195Jēkabpils Agrobiznesa koledža

651Jēkabpils 2.vidusskola

650Jēkabpils 3.vidusskola

646Kaunatas vidusskola

705Krāslavas ģimnāzija

163Kārsavas vidusskola

177Krāslavas Varavīksnes vidusskola

197Krustpils pamatskola

592Lāčplēša iela 20 (Daugavpils)

593Ludzas pilsētas vidusskola

193Līvānu 2.vidusskola

172Maltas vidusskola

840Mērdzenes pamatskola

866Nautrēnu vidusskola

204Pildas pamatskola

654Preiļu 1.pamatskola

159Rekavas vidusskola

648Rēzeknes internātpamatskola-atttīstības centrs

647Rēzeknes Katoļu vidusskola

170Rēzeknes 4.vidusskola

167Rēzeknes 6.vidusskola

194Rožupes pamatskola

714Riebiņu vidusskola

713Rudzātu vidusskola

155Rugāju novada vidusskola

196Salas vidusskola

842Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola

643Salienes vidusskola

837Saskaņas pamatskola

653Sūnu pamatskola

186Špoģu vidusskola

152Tilžas pamatskola

180Vaboles vidusskola

162Viduču pamatskola

847Viesītes vidusskola

161Viļakas Valsts ģimnāzija

173Viļānu vidusskola

203Zilupes vidusskola

63. novada pārvalde (VIDZEME)

137Vadības grupa

570Komplektē jaunsargu grupas

718Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola

871Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola

281Alojas Ausekļa vidusskola

241Amatas pamatskola

226Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola

231Barkavas pamatskola

255Baumaņa Kārļa Viļķenes pamatskola

867Bērzaines pamatskola

729Bilskas pamatskola

287Blomes pamatskola

276Burtnieku Ausekļa vidusskola

268Cēsu Jaunā vidusskola

734Cēsu 2. pamatskola

245Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola

266Cēsu Pilsētas vidusskola

870Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola

873Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija

208E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

238Ērgļu vidusskola

660Gaujienas pamatskola

290Grundzāles pamatskola

658Gulbenes novada vidusskola

280Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskola

723Jauno Līderu vidusskola

251Jaunpiebalgas vidusskola

725Jura Neikena Dikļu pamatskola

738Kocēnu pamatskola

258Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola

259Lādezera pamatsklola

219Lejasciema vidusskola

740Lēdurgas pamatskola

872Liepas pamatskola

727Limbažu speciālā pamatskola

665Limbažu Valsts ģimnāzija

657Limbažu vidusskola

732Liepupes pamatskola

731Liezēres pamatskola

217Lizuma vidusskola

228Lubānas vidusskola

222Madonas pilsētas vidusskola

277Matīšu pamatskola

274Mazsalacas vidusskola

868Mālpils novada vidusskola

269Naukšēnu novada vidusskola

242Nītaures mūzikas un mākslas pamatskola

726Palsmanes internātskola

741Pāles pamatskola

229Praulienas pamatskola

248Priekuļu vidusskola

510Rankas pamatskola

250Raunas vidusskola

721Rāmuļu pamatskola

278Rencēnu pamatskola

272Rūjienas vidusskola

827Sējas pamatskola

825Saulkrastu vidusskola

257Salacgrīvas vidusskola

286Smiltenes tehnikums

285Smiltenes vidusskola

733Spāres pamatskola

869Stalbes pamatskola

283Staiceles pamatskola

216Stāķu pamatskola

720Straupes pamatskola

662Strautiņu pamatskola

234Strenču pamatskola

253Umurgas pamatskola

264Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

716Valmieras sākumskola

232Valmieras 5.vidusskola

271Valmieras Pārgaujas ģimnāzija

270Valmieras Pārgaujas sākumskola

275Valmieras Valsts ģimnāzija

737Valmieras Viestura vidusskola

235Varakļānu vidusskola

249Vecpiebalgas vidusskola

260Vidrižu pamatskola

824Zaubes pamatskola

213Ziemeru pamatskola

74. novada pārvalde (ZEMGALE)

142Vadības grupa

527Komplektē jaunsargu grupas

291Aizkraukles novada vidusskola

762Bauskas Bērnu un Jauniešu centrs

751Bauskas 2. vidusskola

752Bārbeles Pamatskola

876Bebru pamatskola

523Birzgales pamatskola

759Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskolas kopmītnes

833Dobeles sākumskola

309Griķu pamatskola

891Iecavas vidusskola

322Ikšķiles vidusskola

308Īslices vidusskola

835Jelgavas Centra pamatskola

671Jelgavas Pārlielupes pamatskola

761Jelgavas Valsts ģimnāzija

695Jelgavas 4. vidusskola

877Kokneses pamatskola - attīstības centrs

522Ķeguma vidusskola

757Lielvircava pamatskola

774Mežinieku pamatskola

875Ogres 1. vidusskola

755Ogres sākumskola

490Ogres tehnikums

669Ozolnieku vidusskola

310Pilsrundāles vidusskola

802Pūres pamatskola

299Skaistkalnes vidusskola

675Uzvaras pamatskola

513Vecumnieku vidusskola

371Zemessardzes 52. kājnieku bataljons

857Zantes pamatskola

85. novada pārvalde (RĪGA)

147Vadības grupa

878Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola