Kontakti

Browse units

9Jaunsardzes centrs

10Direktors

764Juridiskā nodaļa

677Finanšu un grāmatvedības nodaļa

11Plānošanas un izglītības departaments

12Valsts aizsardzības mācības nodaļa

765Jaunsardzes nodaļa

766Administratīvais un nodrošinājuma departaments

13Administratīvā nodaļa

14Nodrošinājuma nodaļa

21. novada pārvalde (KURZEME)

127Vadības grupa

571Komplektē jaunsargu grupas

347AM VAMOIC valdijumā esošajā objektā

861Aizputes pagasta pamatskola

25Aizputes vidusskola

26Alsungas pamatskola

912Cieceres pamatskola

33Liepājas Draudzīgā aicinājuma vidusskola

860Druvas vidusskola

864Dundagas vidusskola

353Ēdoles pamatskola

37Ezeres pamatskola

914Gaiķu pamatskola

39Liepājas Jāņa Čakstes vidusskola

807Kalētu mūzikas un mākslas pamatskola

43Kalnu pamatskola

48Māteru Jura Kazdangas pamatskola

865Krotes Kronvalda Ata pamatskola

804Liepājas Piemares pamatskola

700Liepājas Dzintara vidusskola

505Liepājas Rietumkrasta vidusskola

915Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs

56Liepājas Centra sākumskola

55Liepājas Liedaga vidusskola

383Liepājas Raiņa vidusskola

476Lutriņu pamatskola

384Nīcas vidusskola

59Liepājas Oskara Kalpaka vidusskola

61Pāvilostas pamatskola

908Piltenes pamatskola

66Rojas vidusskola

911Saldus Bērnu un jaunatnes centrs

67Rucavas pamatskola

810Saldus pamatskola

634Saldus vidusskola

72Skrundas vidusskola

913Stiķu pamatskola

814Talsu Kristīgā vidusskola

75Talsu pamatskola

355Talsu 2.vidusskola

697Turlavas pamatskola

351Vaiņodes vidusskola

79Vārmes pamatskola

918Ventspils 1. pamatskola

699Ventspils Pārventas pamatskola

910Ventspils 2. pamatskola

862Valdemārpils vidusskola

917Ventspils 2. vidusskola

909Ventspils Centra sākumskola

859Ventspils 4. vidusskola

506Ventspils 6. vidusskola

916Ugāles vidusskola

639Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskola

702Zantes pamatskola

38Z. Mauriņas Grobiņas novada vidusskola

919Zūru pamatskola

52. novada pārvalde (LATGALE)

132Vadības grupa

509Komplektē jaunsargu grupas

936Baltinavas vidusskola

937Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

153Balvu Valsts ģimnāzija

645Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola

156Bērzpils pamatskola

165Ciblas vidusskola

844Daugavpils Zinātņu vidusskola

175Dagdas vidusskola

839Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola

838Daugavpils iespēju vidusskola

843Dricānu vidusskola

485Ilūkstes Raiņa vidusskola

926Jersikas pamatskola

940Jēkabpils Agrobiznesa koledža

651Jēkabpils 2.vidusskola

650Jēkabpils 3.vidusskola

929Jēkabpils Valsts ģimnāzija

939Kaunatas vidusskola

705Krāslavas ģimnāzija

197Krustpils pamatskola

592Lāčplēša iela 20 (Daugavpils)

593Ludzas pilsētas vidusskola

935Krāslavas Varavīksnes vidusskola

193Līvānu 1. vidusskola

172Maltas vidusskola

866Nautrēnu vidusskola

928Pamatizglītības programmu īstenošanas vieta Atašiene

204Pildas pamatskola

931Pļaviņu vidusskola

654Preiļu 1. pamatskola

159Rekavas vidusskola

920Rēzeknes sākumskola

938Rēzeknes pamatskola - attīstības centrs

933Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija

923Rēzeknes 2. vidusskola

924Rēzeknes 3. pamatskola

647Rēzeknes Katoļu vidusskola

922Rēzeknes 5. pamatskola

167Rēzeknes 6. pamatskola

194Rožupes pamatskola

714Riebiņu vidusskola

713Rudzātu vidusskola

196Salas vidusskola

842Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola

643Salienes vidusskola

837Saskaņas pamatskola

653Sūnu pamatskola

186Špoģu vidusskola

934Sventes vidusskola

152Tilžas pamatskola

180Vaboles pamatskola

927Vārkavas pamatskola

847Viesītes vidusskola

161Viļakas Valsts ģimnāzija

173Viļānu vidusskola

203Zilupes vidusskola

63. novada pārvalde (VIDZEME)

137Vadības grupa

570Komplektē jaunsargu grupas

718Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola

208Alūksnes vidusskola

281Alojas Ausekļa vidusskola

241Amatas pamatskola

226Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola

231Barkavas pamatskola

867Bērzaines pamatskola

287Blomes pamatskola

276Burtnieku Ausekļa vidusskola

946Cesvaines vidusskola

268Cēsu Jaunā vidusskola

734Cēsu 2. pamatskola

245Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola

266Cēsu Pilsētas vidusskola

944Cēsu Valsts ģimnāzija

870Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola

873Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija

947Dzelzavas pamatskola

238Ērgļu vidusskola

660Gaujienas pamatskola

290Grundzāles pamatskola

658Gulbenes novada vidusskola

723Jauno Līderu vidusskola

251Jaunpiebalgas vidusskola

725Jura Neikena Dikļu pamatskola

738Kocēnu pamatskola

945Krimuldas vidusskola

258Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola

259Lādezera pamatsklola

219Lejasciema vidusskola

740Lēdurgas pamatskola

872Liepas pamatskola

727Limbažu speciālā pamatskola

665Limbažu Valsts ģimnāzija

657Limbažu vidusskola

731Liezēres pamatskola

217Lizuma vidusskola

222Madonas pilsētas vidusskola

277Matīšu pamatskola

274Mazsalacas vidusskola

868Mālpils novada vidusskola

269Naukšēnu novada vidusskola

242Nītaures mūzikas un mākslas pamatskola

948Palsmanes pamatskola

229Praulienas pamatskola

248Priekuļu vidusskola

510Rankas pamatskola

250Raunas vidusskola

721Rāmuļu pamatskola

278Rencēnu pamatskola

943Trikātas pamatskola

825Saulkrastu vidusskola

257Salacgrīvas vidusskola

950Siguldas pilsētas vidusskola

949Smiltenes novada speciālā pamatskola

286Smiltenes tehnikums

285Smiltenes vidusskola

869Stalbes pamatskola

216Stāķu pamatskola

720Straupes pamatskola

662Strautiņu pamatskola

234Strenču pamatskola

253Umurgas pamatskola

264Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

716Valmieras sākumskola

232Valmieras 5.vidusskola

942Valmieras Gaujas krasta vidusskola

271Valmieras Pārgaujas ģimnāzija

270Valmieras Pārgaujas sākumskola

275Valmieras Valsts ģimnāzija

737Valmieras Viestura vidusskola

235Varakļānu vidusskola

249Vecpiebalgas vidusskola

260Vidrižu pamatskola

824Zaubes pamatskola

941Ziemeļvidzemes pamatskola

213Ziemeru pamatskola

74. novada pārvalde (ZEMGALE)

142Vadības grupa

527Komplektē jaunsargu grupas

291Aizkraukles novada vidusskola

962Aizupes pamatskola

955Auces vidusskola

502Baldones vidusskola

751Bauskas 2. vidusskola

762Bauskas Bērnu un Jauniešu centrs

752Bārbeles Pamatskola

876Bebru pamatskola

972Codes vidusskola

759Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskolas kopmītnes

970Engures vidusskola

309Griķu pamatskola

891Iecavas vidusskola

322Ikšķiles vidusskola

308Īslices vidusskola

971Jaunogres vidusskola

835Jelgavas Centra pamatskola

671Jelgavas Pārlielupes pamatskola

964Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija

761Jelgavas Valsts ģimnāzija

695Jelgavas 4. vidusskola

953Jelgavas pamatskola "Valdeka"-attīstības centrs

973Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola

965Jumpravas pamatskola

877Kokneses pamatskola - attīstības centrs

952Lazdiņas privātā pamatskola „Punktiņš”

975Lēdmanes pamatskola