Browse units

9Jaunsardzes centrs

10Direktors

11Plānošanas un organizācijas departaments

105Direktors

12Plānošanas nodaļa

13Administratīvā nodaļa

106Vadītājs

107Lietvedis

109Jurists

111Vecākais grāmatvedis

110Personāla speciālists

112Grāmatvedis

113MTL uzskaites un algu grāmatvedis

14Nodrošinājuma nodaļa

120Vadītājs

121Iepirkumu speciālists

124Vecākais ekonomists

125Vecākais referents

126Apgādes speciālists

122Darba aizsardzības speciālists/Saimniecības pārzinis

21. novada nodaļa

127Vadības grupa

128Vadītājs

130Vecākais eksperts militārās izglītības jautājumos

129Vecākais referents

131Saimniecības pārzinis/Darba aizsardzības speciālists

509Komplektē jaunsargu grupas

347AM VAMOIC valdijumā esošajā objektā

25Aizputes vidusskola

26Alsungas vidusskola

27Ances pamatskola

32Brocēnu vidusskola

33Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola

34Druvas vidusskola

37Ezeres pamatskola

353Ēdoles pamatskola

38Grobiņas ģimnāzija

39J.Čakstes 10. vidusskola

43Kalnu vidusskola

46Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums

48Kazdangas pils

395Kolkas pamatskola

50Kuldīgas Centra vidusskola

51Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

53Laucienes pamatskola

55Liepājas Liedaga vidusskola

476Lutriņu pamatskola