Jaunsardzes centrs

Jaunsardzes centrs ir aizsardzības ministra pakļautībā       esoša tiešās pārvaldes iestāde. Aizsardzības ministrs       centra pakļautību īsteno ar Aizsardzības ministrijas starpniecību.

Par jaunsargu var kļūt ikviens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 10 līdz 21 gadiem. Pievienojies mums!