Par iestādi

Jaunsardze ir Aizsardzības ministrijas organizēta
un vadīta jauniešu interešu izglītības forma.

Darbības mērķi

Jaunsardze ir Aizsardzības ministrijas organizēta un vadīta jauniešu interešu izglītības forma, kuras mērķis ir jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā, patriotisma, pilsoniskās apziņas, biedriskuma, drošsirdības, fizisko spēju un disciplīnas sekmēšanā. Vienlaikus Jaunsardzes uzdevums ir ieinteresēt jauniešus par militāro dienestu, tādējādi paplašinot motivēta profesionālā dienesta personālsastāva atlases iespējas.

Open a link

Klikšķini šeit un raksti mums uz e-adresi portālā Latvija.lv

Neizmanto e-pastu gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju!

Ziņas par iestādi

2009. gada 15. decembra Ministru kabineta noteikumi nr. 1419 «Jaunsardzes centra nolikums» nosaka, ka Jaunsardzes centrs (turpmāk ― centrs) ir aizsardzības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Aizsardzības ministrs centra pakļautību īsteno ar Aizsardzības ministrijas starpniecību. 

Centram ir šādas funkcijas:

  • izglītot jaunatni valsts aizsardzības jomā;
  • veicināt jaunatnes pilsonisko apziņu un patriotismu;
  • īstenot sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām valsts aizsardzības jomā;

 

Vadība

Starptautiskā sadarbība

Jaunsardze kopš tās dibināšanas 1992. gadā aktīvi sadarbojas ar radniecīgām jauniešu organizācijām Baltijas valstīs – Igaunijas zemessargu organizācijas “Kaitseliit” (Aizsardzības līga) zēnu organizāciju “Noored Kotkad” (“Jaunie ērgļi”) un meiteņu organizāciju “Kodutütred” (“Dzimtenes meitas”), Lietuvas strēlnieku organizāciju “Lietuvos šaulių sąjunga” (Lietuvas Strēlnieku apvienība).

Starptautiskā nometne "Baltic Guards 2018"

Kontakti medijiem

Kontakti trauksmes cēlējiem


pulkvežleitnants

Rolands Moļņiks

Ģenerālinspekcijas nodaļas vadītāja vietnieks

67335252

trauksme@mod.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa

 

Par aizsardzības nozares - komunikāciju ar trauksmes cēlējiem  - atbild Audita un inspekcijas departamenta Ģenerālinspekcijas nodaļa.

Trauksmes ziņojumus iesniedz saskaņā ar Trauksmes celšanas likumu, papildus informācija atrodama Valsts kancelejā

Lai uzdotu jautājumus par trauksmes celšanu, lūdzam sazināties ar plt. Rolandu Moļņiku vai trauksmes cēlēju kontaktpunktu – Valsts kanceleju.

 

   

Galveno pasākumu plāns

Jaunsargu 4.līmeņa testu nometne

Jaunsargu pašpārvalde

Mērķi un uzdevumi:

  • pārstāv jaunsargu intereses;
  • organizē jaunsargu sabiedrisko dzīvi  Centra organizētajos pasākumos;
  • organizē jaunsargu darbošanos pasākumos ārpus  Centra (brīvprātīgais darbs
  • uzlabo informācijas apriti starp jaunsargiem un Jaunsardzes centru, organizē dažādas interešu aptaujas jaunsargu vidū

Sabiedrības līdzdalība

Jaunsardze sadarbojas ar radniecīgām nevalstiskajām organizācijām Latvijā un ārvalstīs. Ar Skautu un Gaidu organizāciju  jaunsargi kopīgi piedalās dažādos pasākumos un organizē tradicionālas nometnes Ziemassvētku kauju piemiņas vietās Tīreļpurvā (www.skauti.lv). Ar Mazpulku organizāciju jaunsargus saista kopīgi mērķi un līdzīgi uzdevumi pilsoniskās sabiedrības veidošanā.

Jaunsargi piedalās arī starptautiskajā jauniešu pašaudzināšanas programmā AWARD, ko Latvijā uzsācis īstenot Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs, jo tās aktivitātes ir radniecīgas jaunsargu darbības mērķiem, proti, veicināt estētisko izjūtu un emocionālo attīstību, radošo domāšanu, atvērtību pārmaiņām un problēmu risināšanas prasmes, kā arī sekmēt nodarbinātību jauniešu brīvajā laikā (www.visc.gov.lv).

Jaunsardzes centra vēsture un simbolika