Starptautiskā sadarbība

Paplašinoties sadarbībai, Baltijas valstu jauniešu organizācijām ir pievienojusies Lielbritānijas kadetu organizācija “Army Cadet Force”. Jaunsardze ir daudz mācījusies un guvusi pieredzi administratīvajā līmenī par organizācijas finansēšanas mehānismu, pamatprincipiem un koordināciju, mācību programmām, to standartiem un metodiskiem materiāliem, kā arī par instruktoru kvalifikācijas standartiem un viņu pieredzi kvalifikācijas uzturēšanā. Ir nodibināti kontakti, lai organizētu jauniešu apmaiņu dalībai Latvijas jaunsargu un Lielbritānijas kadetu rīkotajās nometnēs, izvirzot mērķi uzlabot jaunsargu angļu valodas prasmi, iepazīt abu valstu kultūru, veicināt kopīgas sportiskas aktivitātes un organizāciju sadarbību, kā arī organizēt instruktoru metodiskā darba pieredzes apmaiņas programmu.

No 2017. gada Jaunsardze sadarbojas ar Polijas Aizsardzības ministrijas «ProDefense» departamentu, apmainoties ar pieredzi par reformu un jaunas sistēmas ieviešanu patriotiskajā un militārajā audzināšanā un tiekoties bilaterālajās vizītēs un konferencēs.

Par tradīciju ir kļuvusi ikgadējā Baltijas valstu jauniešu organizāciju vadītāju tikšanās, kuras laikā tiek parakstīts protokols par starptautisko sadarbību. Saskaņā ar protokolu katru gadu Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Lielbritānijas jauniešu organizācijas tiekas ap 20 dažādos pasākumos un nometnēs.

Jaunsardze sniedz gan padomus, gan praktisku palīdzību Ukrainas Bruņotajiem spēkiem līdzīgas jauniešu organizācijas izveidē Ukrainā. 2017. gadā tika aizsākta jauna tradīcija, proti, Jaunsardze vasarā viesos uzņem Ukrainas Bruņoto spēku un Ukrainas Nacionālās gvardes kritušo karavīru bērnus, lai viņi varētu atpūsties, iepazīties ar jaunsargiem un doties kopīgos piedzīvojumos – braukt ar laivām, iet ekskursijās, pavadīt nakti teltīs mežā un sacensties savā starpā dažādos sporta veidos. 

Par tradīciju kļuvušas arī Zviedrijas Nacionālās zemessardzes organizētās starptautiskās militārās daudzcīņas sacensības Zviedrijas zemessardzes mācību centrā Vellingē, kurās katru gadu piedalās jaunsargi.