Valdība apstiprina Valsts aizsardzības mācības ieviešanu no 2024. gada 1. septembra

17.04.2024
Valsts aizsardzības mācība (VAM)
Informāciju sagatavoja
Jaunsardzes centra sabiedrisko attiecību speciālists

2024. gada 16. aprīlī Ministru kabinets pieņēmis grozījumus vispārējās vidējās izglītības standartā, citu starpā nosakot, ka no 2024. gada 1. septembra vidējās izglītības programmā iekļauta obligāta Valsts aizsardzības mācības īstenošana (VAM).

VAM būs viens no Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību jomas pamatkursiem, tā apguve notiks 8 mācību stundas vienu dienu mēnesī, izņemot septembri un janvāri, divus secīgus mācību gadus, paredzot kursa apgūšanai 112 mācību stundas. VAM iekļaušanai mācību stundu plānā izglītības iestādes varēs izvēlēties vienu no diviem risinājumiem:

  1. īstenot VAM ārpus skolēnu slodzes;
  2. vai samazināt mācību stundu apjomu citos mācību priekšmetu kursos līdz 20 procentiem, iekļaujot VAM normatīvajos aktos noteiktajā mācību slodzē.

Šāds variants VAM īstenošanai izvēlēts, lai saglabātu izglītības iestāžu vadītājiem tiesības pašiem izvērtēt iespējas stundu skaita samazināšanai kursos, jo katrā izglītības iestādē, ņemot vērā padziļināto kursu piedāvājumu, tiek veidoti mācību plāni ar atšķirīgu stundu skaitu. Samazinot stundu skaitu kādam no kursiem, izglītības iestādei jāievēro un jāsabalansē skolēnu slodze un, izmantojot izglītības iestādei piešķirtās tiesības mainīt stundu skaitu līdz 20 procentiem, patstāvīgi jāuzņemas atbildība par optimālāko mācību stundu samazinājumu citos kursos, vienlaicīgi nodrošinot izglītības standartā noteikto skolēniem plānoto sasniedzamo rezultātu īstenošanu. Izglītības iestādes vadītājam, izvērtējot skolēnu mācību snieguma dinamiku, gadījumā, ja tā pasliktinās, ir iespēja mainīt stundu skaitu kursā un pēc nepieciešamības to palielināt.

VAM īstenošana notiks pēc Jaunsardzes centra izstrādātas mācību programmas un skolēnu mācību snieguma vērtēšanas kārtības, to īstenos jaunsargu instruktori.