Valsts aizsardzības mācības otrā mācību gada nometne ir noslēgusies 

07.08.2023
Valsts aizsardzības mācība (VAM)
Nometnes
Informāciju sagatavoja
JC sabiedrisko attiecību speciālists

No 26. jūlija līdz 5. augustam Jaunsardzes centrs Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē “Mežaine” organizēja Valsts aizsardzības mācības otrā mācību gada (VAM2) nometni, kuru veiksmīgi pabeidza 58 izglītojamie.

Nometnes laikā izglītojamiem apguva un pilnveidoja dažādas praktiskas iemaņas, piemēram, lauka kaujas, šaušanas un orientēšanās iemaņas, piedalījās ierindas mācības nodarbībās.

Lai izglītojamos iepazīstinātu ar darbu Latvijas Nacionālajos bruņotajos spēkos, nometnes trešajā dienā tika rīkotas profesiju prezentācijas un paraugdemonstrējumi. Prezentāciju laikā izglītojamie tika iepazīstināti ar darba specifiku aizsardzības struktūrās. 

Tāpat izglītojamie devās ekskursijā uz pulkveža Oskara Kalpaka muzeju un piemiņas vietu "Airītes" ar mērķi uzzināt vairāk par pašu pulkvedi, viņa darbību 1. pasaules kara laikā un Latvijas Atbrīvošanas cīņās. No mācībām brīvajā laikā izglītojamie piedalījās dažādās vakara aktivitātēs, ar mērķi attīstīt līdera īpašības, komandas darbu un sadarbību pildot dažādus uzdevumus grupās.

Nometnes noslēgumā 5. augustā izglītojamos uzrunāja Jaunsardzes centra 1. Novada pārvaldes vadītājs Artis Guzlēns.

Savā uzrunā izglītojamiem A. Guzlēns sacīja uzslavas vārdus, ka neskatoties uz laika apstākļiem, kādi bija nometnes laikā, visi izglītojamie teicami  ir tikuši galā ar visiem uzdevumiem un pārbaudījumiem.

Valsts aizsardzības mācības mērķis ir veicināt pilsonisko apziņu un patriotismu, kā arī sniegt iespēju apgūt militārās pamatiemaņas un prasmes, veidojot pilsoniski atbildīgus un Latvijai lojālus pilsoņus, kas ir vitāli svarīgi visaptverošas valsts aizsardzības kontekstā.

Atgādinām, ka šogad tika kopumā organizētas četras valsts aizsardzības mācības nometnes – divas VAM1, viena VAM23 un viena VAM2 nometne, kuras kopā pabeidza 175 audzēkņi.

Informāciju sagatavoja:
Jaunsardzes centra
Plānošanas un izglītības departamenta
Valsts aizsardzības mācības nodaļas 
Vecākais referents
Tomass Atte
Tālrunis +371 6733 5390
 E-pasts: tomass.atte@jc.gov.lv