Valsts aizsardzības mācības nometni absolvēja 48 izglītojamie

24.07.2023
Valsts aizsardzības mācība (VAM)
Nometnes
Aktualitātes
Informāciju sagatavoja
JC sabiedrisko attiecību speciālists

No 1. līdz 23. jūlijam Jaunsardzes centrs pirmo reizi Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē “Lāčusils” organizēja 23 dienu Valsts aizsardzības mācības aprobācijas nometni, kuru veiksmīgi pabeidza 48 izglītojamie.

Nometnes laikā izglītojamiem apguva un pilnveidoja dažādas praktiskas iemaņas, piemēram, lauka kaujas, šaušanas un orientēšanās iemaņas, piedalījās ierindas mācības nodarbībās, kā arī nostiprināja pirmās palīdzības sniegšanas prasmes. Apgūstot pirmās palīdzības kursus un to noslēgumā sekmīgi nokārtojot pārbaidījumu izglītojamie ieguva pirmās palīdzības apliecību.

Tāpat izglītojamie devās izzinošā ekskursijā ar mērķi padziļināt zināšanas par Latvijas vēsturi, profesionāla gida pavadībā izzinot Cēsu kaujas vēsturiskos notikumus. No mācībām brīvajā laikā izglītojamie piedalījās dažādās vakara aktivitātēs, ar mēŗki attīstīt jauniešos līdera īpašības, komandas darbu un sadarbību pildot dažādus uzdevumus grupās.

Nometnes darbības septītajā dienā pie izglītojamajiem viesojās Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Visaptverošās valsts aizsardzības apakškomisijas loceklis Raimonds Bergmanis, loceklis un Visaptverošās valsts aizsardzības apakškomisijas priekšsēdētājs Igors Rajevs, Visaptverošās valsts aizsardzības apakškomisijas loceklis Andris Sprūds un Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas loceklis Uģis Rotbergs. Nometnes viesiem bija iespēja klātienē redzēt izglītojamos darbībā, kā viņi Jaunsargu instruktoru pavadībā izpilda tiem uzticētos uzdevumus.

Lai izglītojamos iepazīstinātu ar darbu policijā, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā un Nacionālajos bruņotajos spēkos, nometnes laikā tika rīkotas profesiju prezentācijas. Prezentāciju laikā izglītojamie tika iepazīstināti ar darba specifiku iekšlietu un aizsardzības struktūrvienībās. Tāpat Bija iespēja iegūt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem, kas, piemēram, skar karjeras uzsākšanu iekšlietu un NBS struktūrās.

Nometnes noslēgumā 23. jūlijā izglītojamos uzrunāja Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons un Jaunsardzes centra direktors pulkvedis Aivis Mirbahs.

Savā uzrunā izglītojamiem J. Garisons uzsvēra, ka izglītojamie ar valsts aizsardzības mācības nometnē iegūtajām zināšanām un prasmēm ir liels pienesums Latvijas valstij. Tāpat valsts sekretārs uzsvēra, ka sabiedrība ir tik stipra, cik stiprs ir tās vājākais posms. Viņš atzinīgi novērtēja jauniešu drosmi un uzdrīkstēšanos iziet 23 dienu valsts aizsardzības nometni, kas, viņaprāt, jauniešiem, galvenokārt, iemācīja līderību, darbu komandā un saliedētību, kā arī daudzas citas prasmes.

Jaunsardzes centra direktors pulkvedis A. Mirbahs, uzrunājot nometnes dalībniekus, izteica pateicības vārdus izglītojamiem par izturību, ko viņi apliecināja veiksmīgi aizvadot 23 dienas nometnē, kā arī Jaunsargu instruktoru un vadītāju lielajai atbildībai un profesionalitātei organizējot un novadot šāda veida nometni. Šī nometne un pēc tās gūtās atziņas būs kā pamats lēmuma pieņemšanai, vai 23 dienu nometnei būt arī turpmāk.

 

Informāciju sagatavoja:
Jaunsardzes centra
Plānošanas un izglītības departamenta
Valsts aizsardzības mācības nodaļas
Vecākais referents
Tomass Atte
Tālrunis +371 6733 5390
E-pasts: tomass.atte@jc.gov.lv