Skolēni atzinīgi novērtē valsts aizsardzības mācības nometnē iegūtās zināšanas

14.09.2020
Valsts aizsardzības mācība (VAM)
Informāciju sagatavoja
Jaunsardzes centra sabiedrisko attiecību speciāliste

Jūlija tika aizvadītas divas vasaras nometnes skolēniem, kuri savā skolā apgūst valsts aizsardzības mācību. Kopumā šīs nometnes pulcēja mazliet virs 100 skolēniem, 10. klašu nometnē piedalījās 60 skolēni, bet 11. klašu nometne noslēdzās, apliecības izsniedzot 38 skolēniem.

Sākotnēji tika plānots, ka 10. klašu nometnē varētu piedalīties līdz pat 200 skolēnu, jo šogad valsts aizsardzības pilotprojektam pievienojās vēl 42 skolas, kā arī to turpināja arī 13 skolas, kuras šo projektu uzsāka jau 2018. gadā. Būtiskas izmaiņas nometnē ieviesa valstī izsludinātie vīrusa ierobežošanas pasākumi, kā rezultātā, 10. klašu nometne neilgi pirms norises, tika pārcelta, kā arī tika veikti daudz papildu piesardzības pasākumi, lai nodrošinātu to, ka viss nometnē norisinās atbilstoši noteikumiem.

Skolēni, kuri nometni apmeklēja jau otro gadu pēc kārtas, mācoties 11. klasē, atzina, ka kopumā nometne ir labi noorganizēta, bet interesantāka tā likās pirmajā gadā.

Lai arī pagājušogad bija saspiestāks grafiks, tomēr patika labāk iepriekšējā nometne. Stundu saturs likās interesantāks, it īpaši lauka kaujas iemaņu bloks. Tāpat šogad nebija rīta rosmes, kas man personīgi ļoti būtu paticis,” stāstīja Rovens.

Instruktori, komentējot norisi, teica, ka izaicinājumu nometnē kopumā neesot bijis un viss ir norisinājies kā plānots. Instruktore Lāsma Lūse, kura valsts aizsardzības mācības nometnē piedalījās pirmo reizi, teica: “Nometnē, kā darbinieks, biju piesaistīta  pirmo reizi un kopvērtējums par nometni ir pozitīvs. Nometnes laikā, manuprāt, ļoti labi tika noorganizēts apmācāmo formas izsniegšana un nodošana, kā arī vadības un nodrošinājuma grupa labi reaģēja uz apmācāmo veselības problēmām, ja tādas bija radušās.

Savukārt instruktors Varis Jansons, kurš strādāja pirmās palīdzības blokā, nometnes noslēgumā stāsta: “Kopumā nometni vērtēju, kā izdevušos un labi noorganizētu, izaicinājumu manā jomā – pirmā palīdzība -  īsti nebija. Jaunieši bija ļoti motivēti un zinoši, protams, ar nedaudziem izņēmumiem. Var just atšķirību zināšanās un iemaņas starp tiem, kas ir jaunsargi un tiem kas nē. Mācību darbu tas būtiski neietekmēja, bija ar dažiem jāpastrādā vairāk individuāli.

Katrā nometnē tiek izdalīti dažādas mācību jomas, kurās skolēni, iepriekš iedalītās grupās – nodaļās, apmeklē pēc nodarbību saraksta. 10. klašu nometnē tika pasniegtas tādas mācību jomas kā ierindas mācība, lauka kaujas iemaņas, šaušanas apmācības, darbs ar karti un orientēšanās, bet 11. klašu nometnē papildus iepriekšminētajam mācību jomām klāt nāca pirmā palīdzība.

Katru vakaru arī norisinājās dažādas aktivitātes, lai attīstītu skolēnos līderu prasmes un veicinātu pilsonisko patriotismu, pildot dažādus uzdevumus un stāstot par Latvijas vēsturi.

Jautājot skolēniem, kas viņuprāt nometnē likās visinteresantākais, vairums atzina, ka tās ir lauka kauju iemaņu nodarbības. Taču dažiem skolēniem īpaši labi atmiņā palika dažādās ikvakara aktivitātes, kas tika piedzīvotas, noslēdzoties ierastajai mācību programmai. “Vislabāk man patika vakara pārgājiens, tāpēc ka tas nebija garš un mēs visi kopā dziedājām dažādas dziesmas, kā arī pavadīt brīvo laiku kopā ar citiem apmācāmajiem, spēlējot volejbolu,” atbildot uz jautājumu stāsta skolniece Aleksa, “vispār valsts aizsardzības mācība skolā man ļoti patika. Tā bija un būs mana mīļāka stunda. Militārās stundas tiešām ir interesantas, tur var uzzināt daudz ko jaunu, piemēram, kā nomaskēties, lai pretinieks neieraudzītu. Es domāju, ka visas zināšanas, ko mums māca valsts aizsardzības mācības stundās, noderēs nākotnē, jo nekad nevar zināt kas var notikt, un ir jāsagatavojas visam.

Tāpat 11. klašu skolēniem šogad bija iespēja vienu nakti pavadīt āra apstākļos – patruļbāzē. Tas visiem likās ļoti interesanti. Skolēns Rovens teica: “Nometnē ļoti patika lauka kaujas iemaņu nodarbības. Jāatzīst, ka tās vairs nebija tādas pašas kā pagājušogad, taču tāpat bija ļoti interesanti. No lauka kaujas nodarbībām vislabākā bija nakts patruļbāzē, jo tā piedeva visai nometnei tādu kā "odziņu". Ļoti patiktu, ka tā nebūtu bijusi viena nakts, bet vismaz kādas trīs.

Nometņu noslēgumā, jautājot skolēniem, par nākotnes plāniem un vai iegūtās zināšanas varētu dzīvē noderēt, vairums skolēni vēl nav izlēmuši, ko darīt pēc vidusskolas absolvēšanas, taču Liāna un Sanija gan bija stingri nolēmušas – dosies studēt par valsts aizsardzības mācībās skolotāju un uz Policijas koledžu.

Pēc skolas beigšanas plānoju iet mācīties uz Latvijas Sporta pedagoģijas augstskolu par sporta skolotāju un valsts aizsardzības mācības pasniedzēju, lai varu turpināt nodot zināšanas jaunsargiem un valsts aizsardzības mācības apmācāmajiem. Paralēli plānoju stāties Zemessardzē,” par saviem nākotnes plāniem stāsta Liāna.

 


Informāciju sagatavoja:
Jaunsardzes centra
Plānošanas un organizācijas departamenta
Plānošanas nodaļas sabiedrisko
attiecību speciāliste
Katrīna Tiltiņa
Tālrunis +371 67335389.
E-pasts: katrina.tiltina@jc.gov.lv