Alūksnes novadā notiks valsts aizsardzības mācības nometne 10. klašu skolēniem

01.07.2020
Nometne
Informāciju sagatavoja
Jaunsardzes centra sabiedrisko attiecību speciāliste

No 2. līdz 12. jūlijam Alūksnes novada Alsviķu pagasta Meža Strautiņos, poligonā “Lāčusils” notiks Jaunsardzes centra organizētā valsts aizsardzības mācības nometne 10. klašu skolēniem, kuri savā skolā kā izvēles priekšmetu ir izvēlējušies apgūt valsts aizsardzības mācību (VAM).

Kopumā tiek plānots, ka šajā nometnē piedalīsies 114 skolēni. Dalība šajā nometnē ir brīvprātīga un bezmaksas.

Šo desmit dienu laikā skolēni darbosies dažādās praktiskajās nodarbībās, lai nostiprinātu savas zināšanas tādās valsts aizsardzības mācības sadaļās kā lauka kaujas iemaņas, ierindas mācība,  šaušana ar mazkalibra ieročiem, darbs ar karti un orientēšanās. Nometnes ietvaros skolēni analizēs demokrātijas principus sabiedrības, valsts un pašvaldības mijiedarbības kontekstā, attīstīs pilsoņa līdzdalības prasmes. Iepazīs valsts vēsturei izšķirošo Brīvības cīņu nozīmi izstaigājot un analizējot cīņu vietas Vidzemes reģionā. Noslēgumā skolēni kārtos testus saskaņā ar valsts aizsardzības mācības programmas prasībām.

Tāpat katru vakaru, ievērojot valstī noteiktos vīrusa Covid-19 prevencijas pasākumus,  tiek plānotas dažādas izklaides aktivitātes – jauniešu iepazīšanās vakars, galda spēļu vakars, dažādu tematisko uzdevumu vakari.

Šogad tiek plānotas divas valsts aizsardzības mācības nometnes – 10. klašu skolēniem un 11. klašu skolēniem. Sākotnēji 10. klašu skolēnu  nometnes norise tika plānota jūnija sākumā, taču tā tika pārcelta valstī noteikto ierobežojumu dēļ. 11. klašu skolēnu valsts aizsardzības mācības nometne norisināsies no 25. jūlija līdz 3. augustam.

Valsts aizsardzības mācības mērķis ir veicināt pilsonisko apziņu un patriotismu, kā arī sniegt iespēju apgūt militārās pamatiemaņas un prasmes, veidojot pilsoniski atbildīgus un Latvijai lojālus pilsoņus, kas ir vitāli svarīgi visaptverošajā valsts aizsardzībā.

Kā iepriekš ziņots, ka 2018. gada septembrī valsts aizsardzības mācības pilotprojekts tika uzsākts trīspadsmit Latvijas skolās. Šobrīd šis pilotprojekts tiek īstenots piecdesmit trīs skolās no visas Latvijas un to apgūst ap tūkstoš skolēnu.

Sākot ar 2024. gadu, valsts aizsardzības mācību plānots ieviest kā obligātu priekšmetu visās valsts vidējās izglītības iestādēs.


Informāciju sagatavoja:
Jaunsardzes centra
Plānošanas un organizācijas departamenta
Plānošanas nodaļas sabiedrisko
attiecību speciāliste
Katrīna Tiltiņa
Tālrunis +371 67335389.
E-pasts: katrina.tiltina@jc.gov.lv