Veiksmīgi aizvadīta valsts aizsardzības mācības (VAM) pilotprojekta 1.mācību gada 1. semestra atskaites sanāksme

18.01.2019
Valsts aizsardzības mācība (VAM)
Informāciju sagatavoja
JIC POD PN sabiedrisko attiecību speciālists

18. janvārī Aizsardzības ministrijā norisinājās valsts aizsardzības mācības pilotprojekta 1.mācību gada 1. semestra atskaites sanāksme, kurā piedalījās pilotprojekta skolu un pašvaldību pārstāvji, kā arī aizsardzības mācības pasniedzēji - jaunsargu instruktori.

Sanāksmi atklāja aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis un Jaunsardzes un informācijas centra direktors pulkvežleitnants Aivis Mirbahs, kurš aicināja visus klātesošos izteikt viedokli un piedalīties diskusijā par šo projektu.

Sanāksmē tika pārrunāta valsts aizsardzības mācības pilotprojekta norise konkrētajās skolās un dalībniekiem bija iespēja uzdot sev interesējošus jautājums, lai tiktu pilnveidots šis mācību priekšmets un lai veiksmīgi turpinātu sadarbību. Kā daži no svarīgākajiem jautājumiem izskanēja jaunās valsts aizsardzības mācības akreditācija, kuru sola pieņemt un apstiprināt līdz 2019.gada septembrim. Tāpat izskanēji dažādi jautājumi par VAM vērtēšanas sistēmu un šī mācību priekšmeta pieejamību portālā E-klase.

 Jau iepriekš ziņots, ka 2018. gada septembrī trīspadsmit Latvijas skolās tika uzsākts valsts aizsardzības mācības pilotprojekts, kuru šobrīd apgūst 134 audzēkņi.  Šī projekta mērķis ir veicināt pilsonisko apziņu un patriotismu, kā arī sniegt iespēju apgūt militārās pamatiemaņas un prasmes, veidojot pilsoniski atbildīgus un Latvijai lojālus pilsoņus, kas ir vitāli svarīgi visaptverošās valsts aizsardzības kontekstā. 2019.gadā tiek plānots iesaistīt vēl 10 skolas no katra Latvijas novada, kas nozīmētu, ka šā gada septembrī valsts aizsardzības mācība tiktu apgūta 63 Latvijas skolās. Sākot ar 2024. gadu, valsts aizsardzības mācību plānots ieviest kā obligātu priekšmetu visās valsts vidējās izglītības iestādēs.

Valsts aizsardzības mācība tiek īstenota divos formātos – gan kā mācību priekšmets vispārizglītojošās un profesionālās vidējās izglītības iestādēs mācību gada ietvaros, gan kā interešu izglītība jeb brīvprātīga dalība vasaras nometnēs, lai uzlabotu un nostiprinātu praktiskās iemaņas. Pirmā valsts aizsardzības mācības nometne no 3. līdz 12. jūnijam norisināsies Alūksnē, un tajā aicināts pieteikties ikviens audzēknis, kurš apgūst valsts aizsardzības mācību šajā mācību gadā 10.klasē.

Lasi vairāk: www.sargs.lv

Informāciju sagatavojusi:
Katrīna Tiltiņa,
Jaunsardzes un informācijas centra
Plānošanas un organizācijas departamenta
Plānošanas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste.
Tālrunis +371 67335389.
E-pasts: katrina.
tiltina@jic.gov.lv