Valsts aizsardzības mācības sanāksmē tiek pārrunāti galvenie pilotprojekta izaicinājumi

25.07.2019
Valsts aizsardzības mācība (VAM)
Informāciju sagatavoja
JIC POD PN sabiedrisko attiecību speciālists

26. jūlijā Aizsardzības ministrijā tika aizvadīta sanāksme, kurā tika pārrunāts valsts aizsardzības mācības aizvadītais mācību semestris. Sanāksmē tika aicināti piedalīties skolu un pašvaldību pārstāvji, kuri piedalās šajā pilotprojektā un plāno turpināt sadarbību arī 11. mācību klasē.

Savā uzrunā Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons īpaši uzvēra, ka ir svarīgi ieaudzināt jauniešiem piederības sajūtu un vēlēšanos aizsargāt valsti, bet tikpat svarīgi ir attīstīt jauniešos citas prasmes: “Ja cilvēks ir aktīvs, viņš jūtas kā līderis, un tas ir svarīgi - attīstīt līderību un cilvēka vēlmi darboties un vēlmi attīstīt sevī jaunas iemaņas.” Tāpat viņš norādīja, ka svarīgi ir veidot šo mācību atraktīvu, lai jaunieši labprātīgi vēlētos piedalīties nometnēs un aktīvi apmeklētu nodarbības: ‘’ Vajadzētu saprast, kas ir mācību procesā jāuzlabo, lai sasniegtu izvirzītos mērķus un to izdarītu atraktīvi, nevis piespiedu kārtā. Ir, protams, izaicinājumi, bet mēs pie tā strādājam.”

Skolu un pašvaldību pārstāvji tika aicināti sniegt komentāru par semestra laikā notikušo nodarbību īstenošanu skolās, norādot to, kādi bija lielākie izaicinājumiem vai sadarbības uzlabošanas iespējām.

Valsts aizsardzības mācības pilotprojekta skolu pārstāvji norādīja, ka ir nepieciešams turpināt izstrādāt un kārtot programmas pamata dokumentāciju. Tāpat tika saņemti ieteikumi vasaras nometnes īstenošanai, uzsverot to, ka liela daļa audzēkņu ir ieinteresēti piedalīties, lai gan ļoti populāri kļūst jauniešu vasaras darbi, kā dēļ neviens vien jaunietis nepiedalās nometnē, “ pēc sanāksmes atzina Jaunsardzes centra Plānošanas nodaļas vadītāja kapteine Ilze Leimane. Pie galvenajiem izaicinājumiem vēl joprojām tika minēta arī kvalificētu instruktoru sagatavošana. “Ņemot vērā to, ka valsts aizsardzības mācības pasniedzēji ir Jaunsardzes centra instruktori, kas turpina pildīt uzdevumus arī attiecībā uz kustību “Jaunsardze”, skolas tiks aicinātas ņemt vērā noteiktos instruktoru kvalifikācijas mācību laikus, kas ietekmēs nodarbību plānošanu skolu mācību gada ietvaros,“ teica Ilze Leimane.

Sanāksmes noslēgumā skolu un pašvaldības pārstāvji atzina, ka šāda veida valsts aizsardzības mācības norises pārrunāšana un savstarpēja viedokļu apmaiņa ir ļoti  noderīga. Tāpat sanāksmes dalībniekiem tika piedāvāts noskatīties video par to, kā norisinājās  pirmā valsts aizsardzības mācības nometne, lai labāk izprastu praktisko daļu valsts aizsardzības mācībā.

Nākamajā mācību gadā valsts aizsardzības mācību plāno īstenot 60 Latvijas skolas, tostarp, Kalnu, Tilžas, Alūksnes, Zemgales, Skaistkalnes, Jaunjelgavas, Raunas, Kalnciema, Balvu profesionālā, Staiceles Sporta profesionālā, Daugavpils 16., Rīgas 28. un Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola, kuras turpinās 2018. gada septembrī uzsākto valsts aizsardzības mācības pilotprojektu.

Valsts aizsardzības mācības mērķis ir veicināt pilsonisko apziņu un patriotismu, kā arī sniegt iespēju apgūt militārās pamatiemaņas un prasmes, veidojot pilsoniski atbildīgus un Latvijai lojālus pilsoņus, kas ir vitāli svarīgi visaptverošās valsts aizsardzības kontekstā.

Sākot ar 2024. gadu, valsts aizsardzības mācību plānots ieviest kā obligātu mācību priekšmetu visās valsts vidējās izglītības iestādēs.

Šā gada 11. jūnijā Ministru kabinets apstiprināja Aizsardzības ministrijas izstrādāto informatīvo ziņojumu par valsts aizsardzības mācības ieviešanu un Jaunsardzes attīstību līdz 2027. gadam un tam piešķirto finansējumu.


Lasi: LETA "Liela daļa aizsardzības mācībā iesaistīto skolēnu ieinteresēti piedalīties vasaras nometnēs"

Informāciju sagatavoja:
Jaunsardzes un informācijas centra
Plānošanas un organizācijas departamenta
Plānošanas nodaļas sabiedrisko
attiecību speciāliste
Katrīna Tiltiņa
Tālrunis +371 67335389
E-pasts: katrina.tiltina@jic.gov.lv