Sanāksmē apspriedīs Jaunsardzes centra paveikto aizvadītajā gadā

17.12.2020
Pasākumi
Informāciju sagatavoja
Jaunsardzes centra sabiedrisko attiecību speciāliste

17. decembrī, norisināsies Aizsardzības ministrijas rīkotā Jaunsardzes centra gada noslēguma konference, kurā struktūrvienības pārstāvji izvērtēs šogad paveiktos uzdevumus, kā arī apspriedīs turpmākās aktivitātes un izaicinājumus.

“Jauniešu izglītošana ir būtiska visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas sastāvdaļa. Jaunsardzē un Valsts aizsardzības mācībā apgūstāmās prasmes bērniem un jauniešiem dod iespēju gūt zināšanas un iemaņas, lai augtu par drosmīgiem un kritiski domājošiem mūsu valsts iedzīvotājiem. Esmu patiesi gandarīts par Jaunsardzes centra darbu un pasakos visiem instruktoriem par viņu augsti profesionālo darbu,” norāda aizsardzības ministrs Artis Pabriks.

Jau ziņots, ka Saeima 3. decembrī trešajā – galīgajā – lasījumā atbalstīja Aizsardzības ministrijas izstrādāto likumprojektu par valsts aizsardzības mācību un Jaunsardzi. Likums noteiks, kā bērni un jaunieši tiek izglītoti valsts aizsardzībā – kā tiek organizēta Jaunsardze un īstenota jaunsargu interešu izglītības programma, kā arī to, kā tiek īstenots valsts aizsardzības mācības priekšmets.

Valsts aizsardzības mācību brīvprātīgi var apgūt jau no 2018./2019.mācību gada, bet ar 2024./2025.mācību gadu valsts aizsardzības mācība kļūs par obligāti apgūstamu priekšmetu vidējās izglītības pakāpē.

Valsts aizsardzības mācības priekšmets  sastāv no četrām mācību jomām, kas ir patriotiskā audzināšana, valsts un lokālā vēsture, dzīves skola un militārā joma. Galvenais šī mācību priekšmeta izvirzītais mērķis ir veicināt pilsonisko apziņu un patriotismu, kā arī sniegt iespēju apgūt militārās pamatiemaņas un prasmes, veidojot pilsoniski atbildīgus un Latvijai lojālus pilsoņus, kas ir vitāli svarīgi visaptverošas valsts aizsardzības kontekstā.

Savukārt attiecībā uz Jaunsardzi likumā regulēti jautājumi, ko līdz šim jau noteica Militārā dienesta likums, vienlaikus konkretizējot Jaunsardzes centra kompetenci jaunsargu izglītības programmas īstenošanā, uzsverot, ka izglītības process tiek organizēts vecumam atbilstošās mācību grupās, kā arī nostiprinot Jaunsardzes atribūtiku un jaunsargu zvērestu.


Informāciju sagatavoja:

AM Militāri publisko attiecību departamenta

Preses nodaļas vecākais referents

Roberts Skraučs

Tālrunis: 67335393

E-pasts: roberts.skraucs@mod.gov.lv