Rugājos aizvadīts jaunsargu pārgājiens - nometne

19.08.2020
Nometne
Informāciju sagatavoja
Jaunsardzes centrs sabiedrisko attiecību speciāliste

No 11. augusta līdz 12. augustam Rugājos norisinājās nometne - pārgājiens, kurā piedalījās jaunsargi no Viļakas, Balvu, Baltinavas un Rugāju novadiem. Laikapstākļi nometnes laikā jaunsargus lutināja, līdz ar to jaunsargi neatlaidīgi un ar lielu uzcītību pildīja savu ierašanās mērķi: mācīties un pilnveidot sevi.

Pilni degsmes, jaunsargi ieradās 11. augusta agrā rītā Rugāju parka estrādes teritorijā. Visas vienības uzcēla teltis, kam sekoja sadalīšanās pa nodaļām. Pirmie kopējie uzdevumi komandām bija saliedēšanās, komandas nosaukuma izdomāšana un savstarpējā iepazīšanās. Tika izveidotas četras komandas, kur katrs dalībnieks bija no citas Jaunsardzes vienības. Pēc tam norisinājās pārgājiens pa Rugāju ciemu, kur varēja uzzināt par Rugāju ciema vēsturi un nesen realizētajiem projektiem. Tam sekoja izglītojoša lekcija par drošību uz ūdens, kuru vadīja lektores no Rīgas. Pēc lekcijas jaunsargi uzsāka apmācību, kur mācījās pirmo palīdzību, lauku kaujas iemaņas, laivošanas pamatus, kā arī pārbaudīja savas fiziskās spējas fizisko normatīvu kārtošanā.

Beidzoties nodarbībām, jaunsargi trenējās ierindas skatei, individuāli orientējās pēc kartes un skatījās LTV1 un vēsturisku filmu, kas tapusi Baltinavas novadā  “Miers. Robeža un Tilts.” 

Neliela daļa no jaunsargiem pirmo reizi uzzināja, kas ir vakara “junda”, kurā tika nosaukti visi uzvārdi un nosauktie jaunsargi skaļi teica “es”, kas uzlaboja jaunsargu disciplīnu un pacietību.

12. augusts sākās ar aktīvu rīta rosmi, ko vadīja nodaļu komandieri. Otrajā dienā norisinājās ierindas skate, kur jaunsargi paradīja cik labi spēj soļot un ievērot disciplīnu. Tad sekoja mācības – lauku kaujas iemaņās, tūrisms, medicīna. Jaunsargi izgāja visas mācību vietas, tādejādi atkārtojot un iegūstot jaunas zināšanas. Vakarpusē jaunsargi novāca teltis, sakārtoja parka teritoriju un gaidīja autobusus, lai dotos mājup. Nometnes laikā jaunsargi baudīja garšīgas brokastis, pusdienas, launagu, vakariņas un naksniņas, kuras nodrošināja SIA “SENDA DZ”, kā arī jaunsargus uzraudzīja instruktori un mediķi, kas nepieciešamības gadījumā varēja sniegt palīdzību.

Paldies visiem, kas līdzdarbojās, lai šī nometne notiktu, jo īpaši paldies Rugāju novada domei un zemessardzei. Paldies instruktoriem un jaunsargiem par dalību nometnē.

Informāciju sagatavoja:

Jaunsargu instruktors Jānis Rakstiņš