Pabriks piedalīsies sanāksmē par valsts aizsardzības mācības pilotprojekta īstenošanu

27.01.2020
Valsts aizsardzības mācība (VAM)
Informāciju sagatavoja
Sabiedrisko attiecību speciāliste

23. janvārī, Aizsardzības ministrijā notiks sanāksme par valsts aizsardzības mācības pilotprojekta īstenošanu, kuru atklās aizsardzības ministrs Artis Pabriks.

Sanāksmes laikā pārrunās pilotprojekta līdzšinējo norisi, valsts aizsardzības mācības iekļaušanu skolas programmā, kā arī skolu pieredzi un izaicinājumus, ieviešot šo mācību priekšmetu.

Sanāksmē piedalīsies Jaunsardzes centra, Valsts izglītības satura centra un pilotprojekta skolu pārstāvji, kā arī jaunsargu instruktori, kuri skolās pasniedz valsts aizsardzības mācību.

Patlaban valsts aizsardzības mācība kā izvēles interešu izglītības priekšmets tiek pasniegts 54 Latvijas vidējās izglītības iestādēs, kurās to apgūst vairāk nekā 1000 skolēni.

Valsts aizsardzības mācība tiek īstenota gan kā mācību priekšmets vispārizglītojošās un profesionālās vidējās izglītības iestādēs mācību gada ietvaros, gan kā interešu izglītība jeb brīvprātīga dalība vasaras nometnēs, lai uzlabotu un nostiprinātu praktiskās iemaņas.

Valsts aizsardzības mācības mērķis ir veicināt pilsonisko apziņu un patriotismu, kā arī sniegt iespēju apgūt militārās pamatiemaņas un prasmes, veidojot pilsoniski atbildīgus un Latvijai lojālus pilsoņus, kas ir vitāli svarīgi visaptverošās valsts aizsardzības kontekstā.

Valsts aizsardzības mācības pilotprojekts tika uzsākts 2018./2019. mācību gadā 14 Latvijas skolās. Plānots, ka no 2024. gada valsts aizsardzības mācība būs obligāts mācību priekšmetu visās valsts vidējās izglītības iestādēs, savukārt Jaunsardzes mērķauditorija būs 5. –  9. klašu skolēni.

Jau ziņots, ka pērn Ministru kabinets apstiprināja Aizsardzības ministrijas izstrādāto informatīvo ziņojumu par Valsts aizsardzības mācības ieviešanu un Jaunsardzes attīstību līdz 2027. gadam.

2019. gadā valdība arī apstiprināja noteikumus par jaunā vidējās izglītības standarta pakāpenisku ieviešanu, kurā iekļauta arī valsts aizsardzības mācības apguve.

Šī gada 14. janvārī, turpinot visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas pakāpenisku ieviešanu, Ministru kabinets apstiprināja Aizsardzības ministrijas sagatavoto likumprojektu “Par bērnu un jauniešu izglītošanu valsts aizsardzībā”, kura mērķis ir dot iespēju bērnam vai jaunietim, darbojoties Jaunsardzē vai mācoties valsts aizsardzības mācību, apgūt viņa vecumam atbilstošas zināšanas, prasmes un iemaņas valsts aizsardzībā. Saskaņā ar likumprojektu, Jaunsardzes darbu, kā arī bērnu un jauniešu izglītošanu valsts aizsardzībā organizēs un īstenos Jaunsardzes centrs.

 

Informāciju sagatavoja:

Vita Briže

AM Militāri publisko attiecību departamenta

Preses nodaļas vecākā referente

Tālrunis: 67335045

E-pasts: vita.brize@mod.gov.lv