Pa Zvērkavja taku Ciblas novada Līdumniekos - 2020!

19.08.2020
Nometne
Informāciju sagatavoja
Jaunsardzes centra sabiedrisko attiecību speciāliste

                Šā gada 29., 30. un 31. jūlijā Ciblas novada Līdumnieku pagastā norisinājās 2. novada nodaļas Ludzas un Ciblas novadu jaunsargu vienību sporta un tūrisma nometne Zvērkāvja taka”. Nometnes bāzes vieta ir vēsturiska vieta – Zabalotjes muižas parks, kur pašlaik ir Līdumnieku pagasta kultūras un atpūtas centrs pie gleznainā un leģendām apvītā Zabalotjes ezera. Tur atrodas Līdumnieku novada Pirmā un Otrā pasaules kara un vēsturisku sadzīves priekšmetu ekspozīcija, kā arī biedrības „Darba un kultūras centrs Līdumnieki”, kas nodarbojas ar Ciblas novada kultūrvēsturiskās vides un kultūrmantojuma apzināšanu  un saglabāšanuradošās darbnīcas parka teritorijā. Šī parka teritorijā  arī viesmīlīgi tika uzņemti Ludzas un Ciblas novadu jaunieši-jaunsargi 12-16 gadus veci, kas šeit iekārtoja savu telšu “pilsētiņu”.

              Īstenojot nometnes programmu, Ludzas un Ciblas novadu jaunsargi saturīgi un lietderīgi darbojās Līdumniekos – notika sporta, tūrisma un kultūrizglītojošas aktivitātes. Pirmajā dienā notika apmācības tūrismā un komandu un individuālās sporta spēles. Otrajā nometnes dienā jaunsargi iepazina arī visu Līdumnieku pagastu, veicot „Zvērkavja taku”, kurā demonstrēja mācību gada laikā iegūtās orientēšanās prasmes.  Pēcpusdienā notika konkurss „Latvijas karavīri vēstures spogulī”, kur bija iespēja paradīt savas zināšanas vēstures jautājumos un uzzināt ko jaunu par latviešu karavīru gaitām karos. Dienas turpinājumā jaunsargiem bija ierindas apmācība, jo trešajā dienā bija paredzēta ierindas skate, kur jaunsargiem vajadzēja nodemonstrēt darbu komandā, disciplīnu ierindā, komandu pareizu, precīzu un laicīgu izpildi.

           Un nometnes noslēgumā bija divas brīnišķīgas, izglītojošas ekskursijas Valsts Robežsardzes Krivandas robežnodaļā, kur jaunieši iepazina “zaļās” robežas apsardzes īpatnības un zemnieku saimniecībā “Grunduļi”, kur bija iespēja iepazīt Latgales sētas sadzīvi, tās saimniecību.


Informāciju sagatavoja:                                                                                                                                                                                                                                                              Jaunsargu instruktors Ivars Novožilovs