Mūžībā aizgājis viens no Zemessardzes Jaunsardzes kustības veidotājiem - Egberts Imants

16.12.2019
Jaunsardze
Informāciju sagatavoja
Jaunsardzes centra Plānošanas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste

Viens no Zemessardzes Jaunsardzes kustības veidotājiem 20.gadsimta 90.gadu otrajā pusē atvaļinātais majors Egberts Imants dzimis 1927.gadā.

Ieguvis inženiera kvalifikāciju, Egberts bija viens no redzamākajiem Latvijas alpīnistiem.1960. gadā Latvijas alpīnisti viņa vadībā uzkāpa 6218 metru augstajā virsotnē Pamira kalnu grēdā, kur līdz tam neviens cilvēks nebija spēris kāju. Lai gan virsotnē, saskaņā ar alpīnisma tradīcijām tika atstāta zīmīte, kur rakstīts, ka tā nosaukta Latvijas vārdā, to līdz 2009.gadam dēvēja par padomju Latviju.

Atjaunojoties Latvijas valstij E.Imants aktīvi iesaistījās Zemessardzes apmācību procesā, kopā ar kolēģiem veidojot arī pirmās jaunsargu apmācību programmas, noteikumus un attīstības pamatvirzienus, Majora Egberta Imanta vadībā tika uzsākta Zemessardzes un Jaunsardzes sadarbība ar Austrālijas un ASV latviešu organizācijām, kā arī Lietuvas, Igaunijas un Zviedrijas jauniešu organizācijām militārajos formējumos. Viņa vadībā tika izveidotas jaunsargu apmācību grupas Kazdangā, Aizkrauklē, Apē un Jaunaglonā. Pēc rakstura majors E.Imants bija prasīgs, ar augstu pašvērtējumu, pieklājīgs un izturēts virsnieks. Par teicamu dienestu E.Imants ir bijis apbalvots ar Zemessardzes, NBS un Aizsardzības ministrijas apbalvojumiem, 2018.gada oktobrī E.Imants tika apbalvots ar Valsts Valsts apbalvojumu - Atzinības krusta V šķiras ordeni. 

 

Mēs katrs kaut ko dārgu sevī nesam,

Ir katram par ko smiet un as’ras liet,

Pa vienu ceļu atnākuši esam,

Pa vieniem vārtiem visiem jāaiziet.

(E. Zālīte)

sveces