Mālpilī norisinās jaunsargu instruktoru kvalifikācijas celšanas seminārs

07.06.2023
Pasākumi
Jaunsardze
Valsts aizsardzības mācība (VAM)
Informāciju sagatavoja
JC sabiedrisko attiecību speciāliste

No 7. līdz 15. jūnijam Mālpils Profesionālajā vidusskolā, Mālpilī norisināsies mācību seminārs jaunsargu instruktoriem, kura laikā viņi papildinās savas zināšanas pamata militāro prasmju kursā.

Pamata militāro prasmju kursā paredzēta 20 jaunsargu instruktoru apmācība.

Mācību laikā, tiks iegūtas pamatzināšanas un vingrinātas prasmes militārajā disciplīnā, ierindas noteikumos, apgūti profesijai nepieciešamie termini un definīcijas, karavīra pienākumi un formas tērpa nēsāšanas prasības. Īpaša vērība šāda veida kursā tiek pievērsta pareizai militārā ekipējuma lietošanai un ieroču mācībai. Jauno iemaņu starpā tiek apgūta arī topogrāfija - koordinātu un savas atrašanās vietas noteikšana uz kartes, nezināmā apvidū. Topogrāfijas nodarbību noslēgumā jaunsargu instruktoriem ir jāveic orientēšanās apvidū izmantojot karti un kompasu.

Pēc kursa apgūšanas jaunsargu instruktoriem būs iegūtas pamatzināšanas un praktiskās iemaņas pamata militārajās prasmēs.

Jaunsargu instruktoru kvalifikācijas celšanas mācību semināri tiek organizēti regulāri, lai instruktori iegūtu jaunas zināšanas un celtu savu kvalifikāciju, organizētu un vadītu kvalitatīvas un drošas nodarbības jaunsargiem un valsts aizsardzības mācības izglītojamiem vidējās izglītības iestādēs.

 

Informāciju sagatavoja:
Jaunsardzes centra
Plānošanas un izglītības departamenta
Valsts aizsardzības mācības nodaļas sabiedrisko
attiecību speciāliste
Aiva Priedīte - Tirziņa
Tālrunis +371 67335389
E-pasts: aiva.priedite@jc.gov.lv