LSPA vadība ar Aizsardzības ministrijas un Jaunsardzes centra pārstāvjiem pārrunā turpmākos darbus valsts aizsardzības mācības skolotāju sagatavošanā

22.09.2019
Valsts aizsardzības mācība (VAM)
Informāciju sagatavoja
Jaunsardzes centra Plānošanas un organizācijas departamenta Plānošanas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists

  Lai Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA) līdz 2020. gada vasarai pilnībā izstrādātu un licencētu jauno profesionālā bakalaura studiju programmu «Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība», kas paredz valsts aizsardzības mācības skolotāju sagatavošanu darbam skolās, 11. septembrī Augstskolā notika LSPA, Aizsardzības ministrijas un Jaunsardzes centra pārstāvju darba sanāksme. Tajā pārrunāti turpmākie institūciju sadarbības plāni un paveiktie darbi valsts aizsardzības mācības ieviešanā un jaunsargu instruktoru izglītošanā.

Tikšanās laikā puses pārrunāja vispārējās vidējās izglītības programmas “Valsts aizsardzības mācība” izstrādes gaitu, jaunās LSPA studiju programmas popularizēšanas iespējas un studējošo piesaisti bakalaura studiju programmai, studiju prakšu nodrošināšanu valsts aizsardzības mācības topošajiem skolotājiem. Puses vienojās arī par jautājumiem, kas saistīti ar institūciju sadarbību tagadējo Jaunsardzes instruktoru izglītības pilnveidošanu un kvalifikācijas celšanu.

Darba sanāksmē piedalījās LSPA rektors profesors Juris Grants, prorektori profesori Andra Fernāte un Jānis Žīdens, Jaunsardzes centra direktors Juris Juškāns, Plānošanas nodaļas vadītāja kapteine Ilze Leimane, vecākā eksperte Una Gūtmane, kā arī Aizsardzības ministrijas pārstāvji Guna Začeste un Kristers Grauze.

Jau ziņots, ka LSPA vienojusies ar Izglītības un zinātnes ministriju, kā arī Aizsardzības ministriju integrēt jauno augstākās izglītības saturu LSPA studiju programmās, sporta skolotāja un valsts aizsardzības mācības skolotāja kvalifikācijas iegūšanai. Profesionālā augstākās izglītības programma tiks veidota pēc moduļu principa, tai skaitā ar moduli "Valsts aizsardzības mācība". Pēc šīs programmas absolvēšanas studenti iegūs gan sporta skolotāja, gan valsts aizsardzības mācības skolotāja kvalifikāciju. Programmā paredzētās militārās zināšanas un iemaņas studenti apgūs sadarbībā ar valsts militārajām institūcijām un apmācību vietām.

Informāciju sagatavoja:
LSPA sabiedrisko attiecību un komunikācijas vadītāja
Ilze Āķe-Vīksne, 29445209

ilze.ake@lspa.lv