Lasi interviju ar kādreizējo Jaunsargu pašpārvaldes vadītāju Romānu Gagunovu

13.05.2021
Pasākumi
Informāciju sagatavoja
JC sabiedrikso attiecību speciāliste
 1. Cik ilgi Jūs darbojāties Jaunsardzē, cik ilgi Jaunsargu pašpārvaldē? Kā sauca Jūsu instruktoru un kāda bija Jūsu vienība? Jaunsardzē sāku darboties, kad man bija 10 vai 11 gadi. Kopumā, atskatoties uz to laiku, jāsaka, ka Jaunsardzē darbojos aptuveni 8 gadus. Savukārt Jaunsargu pašpārvaldē darbojos pēdējos 2 gadus no savas darbības Jaunsardzē. Mana pamatvienība bija 109. jaunsargu vienība Rīgā. Mans ilggadējais instruktors pēdējos gados bija Kaspars Pollaks, kurš šobrīd dien kā virsnieks Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotilē.

 

 1. Kā Jūs uzzinājāt par Jaunsargu pašpārvaldi? Vai Jums bija zināms ar ko tā nodarbojas? Tajā laikā Jaunsargu pašpārvalde bija nesen kā izveidota. Pirmo reizi par Jaunsargu pašpārvaldi uzzināju Jaunsardzes 20 gadu jubilejas pasākumā, kad savu uzrunu teica pirmais pašpārvaldes vadītājs. Laiku pa laikam piedalījos kā brīvprātīgais vairākos pašpārvaldes pasākumos. Kad iepriekšējās pašpārvaldes termiņš beidzās, man bija iespēja pieteikties Jaunsargu pašpārvaldes atlases konkursā, un tā arī sākās mans ceļš Jaunsargu pašpārvaldē.

 

 1. Kāpēc izvirzījāt savu kandidatūru Jaunsargu pašpārvaldes vadītāja amatam? Sākotnēji, kad iestājos Jaunsargu pašpārvaldē, pildīju vadītāja vietnieka amatu un manā pārziņā bija izglītības jautājumi u.c. Aptuveni pēc pusgada Jaunsargu pašpārvaldes vadītāja amats bija vakants un man bija iespēja izvirzīt savu kandidatūru šim amatam. Uzskatīju, ka tā varētu būt laba pieredze, kura noteikti jāizmanto.

 

 1. Vai izvēle iestāties Jaunsargu pašpārvaldē bija pareizais lēmums Jums? Kādēļ? Es noteikti nenožēloju šo izvēli, jo es nevilcinoties varu teikt, ka Jaunsargu pašpārvalde man deva ļoti daudz. Tas bija laiks, kad man bija iespēja iegūt jaunus kontaktus, papildināt zināšanas un iegūt ļoti  plašu pieredzi dažādās jomās. 

 

 1. Vai Jūs nejutāties pārslogots  būdams pašpārvaldes vadītājs? Kāpēc? Mēs dzīvojam laikā, kad darbu ir daudz, īpaši daudz darbu un pienākumu ir skolēniem. Vadīt Jaunsargu pašpārvaldi bija sava veida atbildības nasta, tas prasīja no manis gana enerģijas un spēka. Ar pašpārvaldes koordinatori Jaunsardzes centrā – Judīti Suharevsku – veltījām daudz laika, lai organizētu seminārus un iesaistītu pašpārvaldi dažādos Jaunsardzes pasākumos.

Viens no izaicinājumiem bija savstarpējā pašpārvaldes biedru komunikācija, jo tajā laikā nebija “Whaatsapp” grupu u.c. attālinātas komunikācijas rīku, kā tas ir šobrīd.  Pienākumu bija gana daudz, jo bija darbs ar sociālajiem tīkliem, pasākumu organizēšanu, kā arī ikdienas komunicēšanu un citas lietas. Turklāt, ņemot vērā, ka biju pašpārvaldes vadītājs, man bija arī dažādi citi pienākumi, kā piemēram: intervijas, braucieni ārpus Rīgas, kuros es devos salīdzinoši bieži. Es tikos ar jaunsargiem un instruktoriem, lai skaidrotu, ar ko nodarbojas pašpārvalde, uzklausīju dažādus viedokļus, jautājumus, ieteikumus.

 

 1. Kāda bija grūtākā lieta veicot savu amatu, kā pašpārvaldes vadītājam? Grūtākais bija noturēt komandas garu: attiecīgi 15 cilvēkiem bija jānodrošina darbu izpilde un vadīt 15 jaunsargu komandu nebija visai viegli.  Domāju, pats grūtākais bija izskaidrot instruktoriem un jaunsargiem, kāpēc tāda pašpārvalde vispār ir nepieciešama un ko mēs savā ikdienā darām. Es uzskatu, ka tajā laikā mums tas lielā mērā arī izdevās.  Jaunsargu pašpārvalde ieguva atpazīstamāku tēlu, kas bija sava veida bonuss nākamā termiņa dalībniekiem. Tie varēja darboties jau citos, specifiskākos jautājumos, kas ir konkrēti Jaunsargu pašpārvaldes pārziņā.

 

 1. Vai ir kas tāds, kas mainījies Jūsu uzskatos, kopš kļuvāt par Jaunsargu pašpārvaldes vadītāju? Uzskatos, iespējams, nekas nemainījās, taču mainījās pieeja un izpratne par to, kā daudzas lietas noris, kā visa lielā Jaunsardzes kustība tiek organizēta, kas ir daļa no tā, ko jaunsargi ikdienā pat neredz. Tas ir sarežģīts un dinamisks process.

 

 1. Vai uzskatāt, ka kļūšana par Jaunsargu pašpārvaldes vadītāju ir liela atbildība? Vai  Jūs būtu gatavs  uzņemties šādu vai līdzīgu atbildību vēlreiz? Es domāju, ka šis amats uzliek lielu atbildības nastu uz jaunieša pleciem, turklāt Jaunsargu pašpārvalde kā tāda un pats vadītājs ir kā paraugs citiem jaunsargiem. Ir jābūt vienmēr gatavam komunicēt, skaidrot, risināt. Šis amats nav tikai nosaukums jeb tituls, ko iedod uz noteiktu laiku. Tā ir kaut kāda veida uzticība, kura tnoteiktā laika posmā ir jāapliecina. Ja man vēlreiz būtu iespēja kļūt par Jaunsargu pašpārvaldes vadītāju, es noteikti atgrieztos Jaunsardzes laikos, uzvilktu savu formas tērpu un dotos vadīt Jaunsargu pašpārvaldi, jo ne mirkli neesmu nožēlojis dalību pašpārvaldē, esmu pateicīgs šai iespējai – dalība Jaunsargu pašpārvaldē un Jaunsardzes kustībā kopumā man dzīvē ir devusi ļoti daudz.

 

 1. Vai Jūs kā Jaunsargu pašpārvaldes vadītājs ieviesāt kaut ko jaunu Jaunsardzē? Ko? Veidojām un vēlāk arī ieviesām Jaunsargu pašpārvaldes logo. Aktīvi sākām darboties sociālajos tīklos, tieši ar mērķi, lai vairāk jauniešu uzzinātu par mums. Piedalījāmies dažādos sadarbības projektos ar citām pašpārvaldēm, organizējām konkursus ne tikai jaunsargiem, bet arī citiem jauniešiem, lai popularizētu pašpārvaldi, kā arī Jaunsardzi kopumā.  Veidojām jaunus vienību nosaukumus, pilnveidojām pašpārvaldes struktūru.

Bija diezgan daudz spēka un laika jāpatērē, lai vispār izveidotu pašpārvaldes tēlu. Jaunsargiem vajadzēja izskaidrot, kas ir Jaunsargu pašpārvalde, ar ko tā nodarbojas un tamlīdzīgi.

Mūsu darbības lauks lielā mērā bija divos virzienos - ar pašiem jaunsargiem un ar viņu instruktoriem. Visiem bija aktīvi jāsadarbojas un jāizveido savstarpējā sapratne un pilnvērtīga komunikācija.

 

 1. Vai vēl joprojām komunicējat ar kādu no  tā laika pašpārvaldes dalībniekiem? Ikdienā varbūt nē, bet laiku pa laikam sanāk aprunāties ar kādu no bijušajiem dalībniekiem. Citreiz satieku kādu no bijušajiem dalībniekiem, dažkārt aprunājamies telefoniski vai nosūtām kādu apsveikumu dzimšanas dienā.

 

 1. Kādi ieguvumi (prasmes, zināšanas u.c.) iegūti piedaloties Jaunsargu pašpārvaldē?
 • Es gribētu teikt, ka tas prasmju kopums ir diezgan liels. Es kā pašpārvaldes vadītājs šo 2 gadu laikā pats uzzināju daudz jauna un interesanta. Pirmkārt, jau tā ir komunikācija, jo ir jāmāk komunicēt gan ar pašpārvaldes biedriem, gan vadību, citiem jaunsargiem un instruktoriem.

Attīstītās komunikācijas prasmes palīdzēja intervijās, konferencēs un citos pasākumos, kur bija nepieciešams reprezentēt Jaunsardzi un Jaunsargu pašpārvaldi. Līderība – prasme vadīt un organizēt jaunsargus, kas piedalās pašpārvaldē. Jaunsardze pati par sevi jau jaunsargos iestrādā sava veida disciplīnu, bet tieši Jaunsargu pašpārvaldē tas izpaužas izteikti, jo tiek uzdoti papildu pienākumi un papildu atbildība, kas laicīgi ir jāveic. Citiem vārdiem sakot, ja ir uzdots uzdevums, tad tas arī ir jāizpilda.

 

 1. Kādas iespējas Jūsu dzīvē ir pavērusi tieši Jaunsargu pašpārvalde? Ko tas ir mainījis Jūsu  dzīvē? Jaunsargu pašpārvaldes laiks bija ļoti interesants. Pašpārvaldē darbojās jaunsargi, kas ir vecumā no 15-18 gadiem. Šis ir tas nozīmīgais laiks, kad ir jāsāk domāt, ko vēlies darīt tālāk savā dzīvē. Attiecīgās iemaņas, prasmes un vide palīdzēja skaidrāk apzināt sevi un vietu, kur vēlos doties tālāk.

 

 1. Kādas ir labākās atmiņas no Jaunsardzes pasākumiem un spilgtākais notikums no Jaunsargu pašpārvaldes, kas palicis atmiņā? Pasākumu bija daudz un vienu nevar izvēlēties. Vairākos pasākumos bija ielikts savs laiks, enerģija un idejas. Tomēr labākās atmiņas varētu būt no Jaunsardzes konferences, kur pirmo reizi Jaunsargu pašpārvaldei bija dota iespēja lielā mērā šo konferenci organizēt un vadīt vairākas diskusijas. Otrs spilgtais notikums, kurā pašpārvalde aktīvi iesaistījās, bija 1.Jaunsardzes sporta spēles jeb spartakiāde, kur mēs organizējām aktivitātes starp sacensībām. Jaunsargiem bija iespēja pilnveidot savas zināšanas un dažādu konkursu un stafešu veidā uzzināt kaut ko jaunu. Jebkurš pasākums manā atmiņā ir palicis ar kādu īpašu notikumu.

 

 1. Kādi varētu būt iemesli, kāpēc motivēt jauniešus iestāties Jaunsardzē vai Jaunsargu pašpārvaldē? Iemesli ir daudz un dažādi, jo Jaunsardze ir tā vieta, kur var atrast un pilnveidot sevi. Jaunsardze sniedz zināšanas ne tikai par aizsardzības nozari, kā daudziem var šķist, bet šeit var iemācīties dažādas iemaņas, piemēram, pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību, orientēšanos un citas prasmes, kas noder ikvienam cilvēkam arī ikdienas dzīvē.

 

 1. Vai Jūsu pieredzē ir bijušas kādas grūtības, darbojoties Jaunsargu pašpārvaldē? Kāds ir Jūsu ieteikums 5. Jaunsargu pašpārvaldes dalībniekiem, lai no tām izvairītos?Tieši pašpārvaldes laikā grūtības bija ar savstarpējo komunikāciju un pašpārvaldes biedru maiņu. Jaunsargu pašpārvaldei viens no galvenajiem uzdevumiem ir komunicēt ar jaunsargiem un instruktoriem. Es novēlu 5.Jaunsargu pašpārvaldei aizstāvēt jaunsargu intereses visos līmeņos, komunicēt, būt atvērtiem, lai ar jebkuru jaunsargu un instruktoru varētu sadarboties. Esiet atvērti un atsaucīgi, jo kopīgiem spēkiem veidojat Jaunsardzes kustību!

 

 1. Ar ko Jūs pašlaik nodarbojaties? Mācaties/strādājat? Vai darbība Jaunsargu pašpārvaldē ir devusi ieguvumu Jūsu profesijai? Kā jau iepriekš minēju, darbs Jaunsargu pašpārvaldē man ir devis salīdzinoši daudz, lai attīstītu savas prasmes, iegūtu jaunas zināšanas. Tas arī ir iespaidojis manu izvēli. Pēc vidusskolas absolvēšanas es devos studēt uz Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultāti, kur apguvu programmu “Politika un politiskā komunikācija”. Tālāk ceļš mani aizveda līdz Saeimas namam, kur šobrīd ir mana darbavieta. Paralēli darbam Saeimā pašlaik studēju maģistrantūrā turpat Rīgas Stradiņu universitātē programmā “Reģionālā politika un valsts pārvaldība”.

Interviju sagatavoja: Jaunsargu pašpārvalde