Kalnu jaunsargi 2020. gadu uzsāk ar mācībām

27.01.2020
Nometne
Informāciju sagatavoja
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Kalnu jaunsargi 2020. gada nometņu cēlienu uzsāka ar 3. un 4. līmeņa mācībām, kas no 24. līdz 26. janvārim norisinājās Kalnu vidusskolā. Jau vairāku gadu garumā janvāra mēnesī jaunieši skolas telpās atkārto prasmes, kas apgūtas līdz šim, un, instruktora vadībā, papildina zināšanas. Šajā reizē galvenā uzmanība tika pievērsta prasmei orientēties, zināšanām topogrāfijā, pirmajā palīdzībā un ierindas mācībā.

Jau lecot pirmajai gaismai, jaunieši veica rīta rosmi, lai dienu uzsāktu mundrāki. Dienas gaitā jaunsargi veica triecienšautenes AK-4 daļēju izjaukšanu un salikšanu, demonstrēja šaušanas stāvokļus, kā arī apguva ierindas mācības elementus. No pirmās palīdzības apmācību bloka jaunsargi kopīgi apguva ABC shēmu (atdzīvināšana un stabilā sānu poza), rīcību apakšdelma traumas un spēcīgas asiņošanas gadījumos. Nometnes noslēgumā topogrāfijā jaunsargiem problēmas nesagādāja ne topogrāfisko karšu mērogi un apzīmējumi, ne koordinātu nolasīšana kartē un attāluma noteikšana starp objektiem pēc kartes. Jaunsargi individuāli veica orientēšanās trasi nelielā attālumā, šoreiz uzsvaru liekot uz precizitāti. Tāpat tika apskatīti tūrisma elementi – tika apgūta 6 mezglu un 2 drošības sistēmu uzsiešana.

Gan dienas gaitā, gan vakarā, valdot tumsai, pa Kalniem tika soļots ierindā ar dziesmu, kas vienībā jau kļuvusi par gadiem ilgu tradīciju. Pavisam noteikti var teikt, ka trīs dienu laikā apgūtās prasmes būs noderīgas gan 4. līmeņa jaunsargiem, kuri pavasarī savas gaitas Jaunsardzē beigs, gan jaunākajiem jaunsargiem, kuri ar vairākiem nometnē apgūtajiem elementiem sastapās pirmo reizi.


Informāciju sagatavoja:

Jaunsardzes centra

 1.NN jaunsargu instruktors

Ainars Lapa