Jēkabpils pilsētas un Salas novada 2. līmeņa jaunsargu mācību pārgājiens

06.10.2020
Nometne
Informāciju sagatavoja
Jaunsardzes centra sabiedrisko attiecību speciālists

Piektdien, 2020. gada 25. septembrī, Salas novada Gravānos notika Jēkabpils pilsētas un Salas novada 2. līmeņa jaunsargu mācību pārgājiens. Lai papildinātu un nostiprinātu septembra nodarbību laikā iegūtās zināšanas, pārgājienā piedalījās 14 jaunsargi no 5 skolām: Krustpils pamatskolas, Jēkabpils 3.vidusskolas, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas, Salas vidusskolas.

Vispirms jaunsargi saņēma uzdevumu veikt pārgājienu pa noteikto maršrutu pēc topogrāfiskās kartes. Maršruta laikā bija jāatrod 5 kontrolpunkti. Reģistrācija kontrolpunktā bija ar mobilo telefonu, tāpēc tas veicināja papildus interesi par doto uzdevumu.

Nākošais uzdevums tika uzdots Gravānu mežā: pārvietošanās apvidū, izmantojot roku signālus. Maršruta laikā bija jāierauga dažādi priekšmeti, kas izvietoti distancē. Finišā šie priekšmeti bija jānosauc un jāpasaka, kur tie atradās.

Tālāk sekoja jauns uzdevums: “Kā rīkoties, ja esi apmaldījies.” Jaunsargiem bija jāpaskaidrot un praktiski jāparādīt kā viņi rīkosies apmaldīšanās gadījumā. Izmantojot rīcības plānu iespējams nākotnē pasargāt savu veselību.

Pārrunājot ar jaunsargiem par pārgājiena laikā saņemtajiem uzdevumiem, secināju, ka, organizējot nākošo pārgājienu, nepieciešams ietvert dažādus spēles elementus, lai veicinātu jaunsargu interesi uzdevuma izpildei. Nākošais pārgājiens tiek plānots oktobrī. Pārgājienā mācību tēmas būs “Vienības pārvietošanās apvidū” un “Roku signāli.”


Informāciju sagatavoja:

Jaunsardzes centra

2. novada nodaļas

jaunsargu instruktors Normunds Pastars