Jaunsargu svinīgais solījums Latgales vēstniecībā “Gors”

05.02.2020
Pasākumi
Informāciju sagatavoja
Sabiedrisko attiecību speciālists

Šī gada 29. janvārī Rēzeknē Latgales vēstniecībā “Gors” Rēzeknes pilsētas vienību (instruktori L.Tihonova un J. Ludboržs) un Rēzeknes novada Maltas vienības (instruktors I. Kļaviņš) 126 jaunsargi deva Svinīgo solījumu.

Pirms Svinīgā solījuma jaunsargi skatījās V. Kairiša spēlfilmu “Piļsāta pi upis”. Jaunsargiem filma patika, jo tajā atveidotie notikumi stāsta par mūsu tautas vēsturi. Tā ka spēlfilma tika uzņemta Latgalē, jaunsargi filmas aktieros atpazina gan savus radiniekus, gan paziņas.

Svinīgo solījumu ar savu klatbūtni pagodināja gan izglītības iestāžu direktori, gan Rēzeknes novada izglītības pārvaldes vadītājs, gan Zemessardzes 3. Latgales brigādes kapelāns, gan arī jaunsargu vecāki. Izglītības iestāžu administrācija ir pateicīga, ka jauniešiem ir iespēja darboties kustībā “Jaunsardze”, apgūt dažādas prasmes un saturīgi pavadīt brīvo laiku ārpus stundām. Arī jaunieši izjūt lepnumu, gandarījumu un  pozitīvas emocijas, ka ir izvēlējušies kļūt par jaunsargiem.


Informāciju sagatavoja:

Jaunsardzes centra

2.novada nodaļas

Rēzeknes pilsētas jaunsargu instruktore

Linda Tihonova