Jaunsargu instruktori sāk jauno mācību gadu ar jaunām zināšanām

05.09.2019
Jaunsardze
Informāciju sagatavoja
Jaunsardzes centra Plānošanas un organizācijas departamenta Plānošanas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists

 

No 19. līdz 30. augustam aizvadīti divi vērienīgi semināri jaunsargu instruktoriem. Viens mācību seminārs norisinājās Alūksnes novada Alsviķu pagasta Meža Strautiņos, NBS militārajā poligonā “Lāčusils”, bet otrs laikā no 19. līdz 25. augustam norisinājās Nīkrācē, Skrundas novadā. No sākotnēji plānotā semināra personāla, 90 personas, seminārā ieradās un piedalījās 68 Jaunsardzes centra darbinieki un karavīri. Kā mācību procesa atbalsta personāls, no sākotnēji plānotajiem 50 jaunsargiem seminārā ieradās un piedalījās 32 jaunsargi.

Alūksnes seminārā instruktoriem bija iespēja uzlabot savas prasmes un zināšanas dažādos mācību blokos, kuri tiem būs jāpasniedz jaunsargiem - paaugstinātas un augstas bīstamības nodarbību sagatavošana un vadīšana, stacionārās kaujas šaušanas ar mazkalibra ieročiem nodarbību sagatavošana un vadīšana un lauka kaujas iemaņu nodarbību sagatavošana un vadīšana.

Piedalījos divos blokos - paaugstinātas un augstas bīstamības nodarbību sagatavošanas un vadīšanas kurss un Stacionārās kaujas šaušanas ar mazkalibra ieročiem nodarbību sagatavošanas un vadīšanas kurss (SŠV). Gandrīz identisku kvalifikāciju sekmīgi izgāju Cēsu instruktoru semināru. Neskatoties uz to, apmācība bija noderīga kā vielas atkārtošana un kā esošo un jauno zināšanu pielāgošana Jaunsardzes centra prasībām. Noderīgākais bloks bija SŠV, jo šaušanai, ja to nevada ikdienā ir nepieciešama periodiska atsvaidzināšana un šī bija pietiekama iespēja to izdarīt,” atzīst jaunsargu instruktors Raivis Naumovs. Instruktors Andris Skanis arī atzina, ka seminārā iegūtās zināšanas bija ļoti noderīgas, it īpaši SŠV mācību blokā, tomēr vēlētos, lai turpmāk seminārs norisinātos augusta pirmajā pusē un uzskata, ka produktīvāk būtu strādāt intensīvāk, bet mazāku laika periodu.

Nīkrāces semināru, kurā tika apgūts sporta tūrisms, klinšu kāpšana un pārvietošanās pa reljefu, glābšanas darbi dažādos apvidos, orientēšanās, mezglu un to sistēmu veidošana, dažādu ūdenstilpņu pareiza šķērsošana un citi sporta tūrisma apmācību kursi, instruktori atzina par ļoti noderīgu. Mācību saturs šajā seminārā bija daudzveidīgs un profesionāli izstrādāts, jo pasniedzēji bija šīs jomas speciālisti, kas ar šādām aktivitātēm nodarbojas ikdienā. Bija iespēja gan atkārtot jau zināmo, kā arī iemācīties kaut ko jaunu – dažādus noderīgus padomus un ieteikumus šķēršļu veidošanai.

Vērtīgākā daļa šāda veida semināriem ir Jaunsardzes centra instruktoru un darbinieku kopā sanākšana, paziņu un sakaru paplašināšana kā arī pieredzes apmaiņa un saliedētības veicināšana,” semināra noslēgumā teica instruktors Naumovs.

Jau ziņots, ka Jaunsardzes centrs instruktoru seminārus organizē divas reizes gadā – janvārī un augustā.  Šādi mācību semināri ir lieliska iespēja jaunsargu instruktoriem iegūt jaunas zināšanas un celt savu kvalifikāciju, lai pasniegtu kvalitatīvas un drošas nodarbības jaunsargiem.


Informāciju sagatavoja:
Jaunsardzes un informācijas centra
Plānošanas un organizācijas departamenta
Plānošanas nodaļas sabiedrisko
attiecību speciāliste
Katrīna Tiltiņa
Tālrunis +371 67335389
E-pasts: katrina.tiltina@jc.gov.lv