Jaunsargi apgūst ieroču apmācību

07.05.2021
Pasākumi
Informāciju sagatavoja
JC sabiedrisko attiecību speciāliste

Rugāju šautuvē tika organizēta jaunsargu apmācība kaujas šaušanā ar mazkalibra ieroci G36 lr22. Ievērojot visus valstī noteiktos ierobežojumus, āra apmācību procesā piedalījās jaunsargi no Balvu, Kārsavas, Rugāju, Viļakas un Baltinavas novadiem.

Lai nodrošinātu to, ka viss notiek atbilstoši epidemioloģiskajiem noteikumiem, jaunsargi mācījās tikai savas grupas ietvaros norādītajās mācību vietās, nesatiekot citu jaunsargu vienības.

Tika izveidotas trīs mācību šautuves un viena kaujas šaušanas šautuve. Dienas sākumā jaunsargi nostiprināja zināšanas darbībās ar mazkalibra ieroci G36 lr22. Otrajā dienas daļā jaunsargi praktiski veica šaušanu ar mazkalibra ieroci, šaujot no dažādiem šaušanas stāvokļiem. Kopā tika izšautas 980 mazkalibra patronas. Paralēlajās nodarbībās jaunsargi apguva topogrāfiju un lauku kaujas iemaņas. Jaunsargi bija priecīgi par iespēju praktiski darboties ar G36 lr22 un šaut, kā arī nostiprināt citas zināšanas.

Paldies par dalību pasākumā instruktoriem G.Lelim, V.Keišam, G.Liepiņam, J.Rakstiņam un Zemessardzei par atbalsta sniegšanu.


Informāciju sagatavoja:

Jaunsardzes centra 2. novada nodaļas

jaunsargu instruktors kaprālis Jānis Rakstiņš