Jaunsardzes centra sanāksmē pārrunās turpmāko attīstību un valsts aizsardzības mācības ieviešanu visā Latvijā

13.12.2023
Jaunsardze
Valsts aizsardzības mācība (VAM)
Informāciju sagatavoja
AM Militāri publisko attiecību departaments

Ceturtdien, 14. decembrī, aizsardzības ministrs Andris Sprūds atklās Jaunsardzes centra gada noslēguma sanāksmi, kurā iestādes pārstāvji pārrunās turpmākās attīstības vīziju un mācību procesa aktualitātes.

Viens no galvenajiem izaicinājumiem 2024. gadā būs valsts aizsardzības mācības (VAM) īstenošana, kas no 1. septembra būs obligāta visās vidējās izglītības iestādēs. Latvija ir pirmā valsts Eiropā, kas ievieš valsts aizsardzības mācību kā obligātu priekšmetu vispārējā vidējā izglītībā.

Galvenais šī mācību priekšmeta izvirzītais mērķis ir veicināt patriotismu un sniegt iespēju apgūt militārās pamatiemaņas, veidojot Latvijai lojālus pilsoņus, kas ir būtiski visaptverošas valsts aizsardzības kontekstā.

Kad šis priekšmets skolās kļūs obligāts, katru gadu to apgūs aptuveni 20 000 jauniešu, no kuriem aptuveni 2000 ik gadu būs pabeiguši valsts aizsardzības mācības nometnes un ieguvuši prasmes, kas atbilst 1. līmeņa militārajai pamatapmācībai.

2024. gadā Jaunsardzes centrs turpinās intensīvu darbu pie nepieciešamo jaunsargu instruktoru skaita sasniegšanas, izglītības un kvalifikācijas nodrošināšanas, lai realizētu Valsts aizsardzības mācības pasniegšanu visās Latvijas izglītības iestādēs.

Jaunsardzes centrs organizē valsts aizsardzības mācības apguvi vidusskolās un tehnikumos, kā arī īsteno Jaunsardzes interešu izglītību. Jaunsardzes kustība šogad atzīmēja 31. gadadienu, un pašlaik tajā iesaistās 8774 jaunsargi no visas Latvijas.

Informāciju sagatavoja:
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vecākais referents
Artūrs Danga
Tālrunis: 67335067
E-pasts: Arturs.Danga@mod.gov.lv