Alūksnes un Kuldīgas novadā notiks valsts aizsardzības mācības nometnes

01.06.2022
Pasākumi
Informāciju sagatavoja
JC sabiedrisko attiecību speciālists

No 1.  līdz 11. jūnijam poligonā “Lāčusils”, Alūksnes novadā un poligonā “Mežaine”, Kuldīgas novadā notiks Jaunsardzes centra organizētās valsts aizsardzības mācības nometnes 10. klašu skolēniem un 1. vai 2.  kursa audzēkņiem no profesionālajām izglītības iestādēm. Kopumā tiek plānots, ka šajās nometnēs piedalīsies ap 200 skolēnu.

Nometnes dalībniekiem būs iespēja pilnveidot un nostiprināt praktiskas iemaņas, kuras apgūtas mācību gada laikā valsts aizsardzībās mācībā. Skolēni padziļināti apgūs lauka kaujas un šaušanas iemaņas, piedalīsies ierindas mācības nodarbībās, kā arī nostiprinās pirmās palīdzības sniegšanas prasmes un saņems pirmās palīdzības apliecības, kuras būs derīgas, lai kārtotu autovadītāja apliecības.

Vakaros, pēc nodarbībām, norisināsies saliedēšanās aktivitātes un dažādas izglītojošas aktivitātes, kuru mērķis ir padziļināt zināšanas par Latvijas vēsturi, kā arī attīstīt jauniešos līdera īpašības, pildot dažādus uzdevumus grupās. Tostarp 6. jūnijā dalībnieki dosies ekskursijā, izzinot nozīmīgas vietas nometņu norišu vietu apkaimē. 

9. jūnijā tiek plānots uzstādīt Iekšlietu ministrijas displejus, kuros sevi prezentēs Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts policijas pārstāvji un Robežsardze, tādejādi skolēniem būs iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus minēto iekšlietu struktūrvienību darbiniekiem, kā arī uzzināt par interesantām karjeras iespējām.

Jau ziņots, valsts aizsardzības mācība tiek īstenota gan kā mācību priekšmets vispārizglītojošās un profesionālās vidējās izglītības iestādēs mācību gada ietvaros, gan kā interešu izglītība jeb brīvprātīga dalība vasaras nometnēs. Galvenais šī mācību priekšmeta izvirzītais mērķis ir veicināt pilsonisko apziņu un patriotismu, kā arī sniegt iespēju apgūt militārās pamatiemaņas un prasmes, veidojot pilsoniski atbildīgus un Latvijai lojālus pilsoņus, kas ir vitāli svarīgi visaptverošas valsts aizsardzības kontekstā.

Šobrīd valsts aizsardzības mācība tiek īstenota 97 skolās Latvijā, un to apgūst 5359 skolēni. Sākot ar 2024. gadu, valsts aizsardzības mācību plānots ieviest visās valsts vidējās izglītības iestādēs kā obligātu mācību priekšmetu.


Informāciju sagatavoja:
Jaunsardzes centra
Plānošanas un izglītības departamenta
Valsts aizsardzības mācības nodaļas sabiedrisko
attiecību speciāliste
Katrīna Tiltiņa
Tālrunis +371 67335389.
E-pasts: katrina.tiltina@jc.gov.lv