2. novada nodaļas jaunsargu vienību un Rugāju novada vanadzēnu sadraudzības vakars un erudīcijas spēle “Es un Latvija”

09.03.2020
Pasākumi
Informāciju sagatavoja
Jaunsardzes centra sabiedriso attiecību speciāliste

Šā gada 28. februārī Rugāju novada vidusskolā notika Rugāju, Balvu, Viļakas un Baltinavas novadu jaunsargu salidojums, kurā piedalījās vairāk nekā 80 jaunsargi, kā arī 20 vanadzēni, ar kuriem jau sāk veidoties cieša sadarbība un draudzība.

Jaunsargi pasākuma laikā parādīja sevi no dažādām pusēm – pauda savas zināšanas par Latviju, priecēja ar ģitārspēli, skaistām saksofona skaņām, kā arī skanīgām balsīm. Pārsteigumu bija sagatavojuši arī vanadzēni, kuriem līdzi bija ieradusies grupa, kura sniedza nelielu koncertu, izpildot vairākas dziesmas. Priekšnesumiem izskanot, pamazām pienāca vakara svarīgākais brīdis - jaunsargu svinīgais solījums. Vairāk nekā 40 jaunie jaunsargi nostājās miera stājā, godināja valsts himnu un svinīgi solīja būt apzinīgiem un uzcītīgiem jaunsargiem un Latvijas pilsoņiem. Tam sekoja vanadzēnu pārstāvju uzruna, kuri aicināja arī jaunos vanadzēnus dot solījumu būt uzticīgiem Latvijai, tādejādi papildinot vanadzēnu rindas.

Pasākumā tika arī prezentēta valsts aizsardzības mācība, kā arī Zemessardze. Zemessardzes 31. kājnieku bataljona karavīri demonstrēja nelielu daļu no Zemessardzes ekipējuma un informēja par iespējām līdzdarboties Zemessardzē. Pēc šīs prezentācijas daļa jauniešu izteica vēlmi uzsākt darbību Zemessardzē, tādēļ aizpildīja pieteikuma anketas, kas ir viens no pirmajiem soļiem ceļā uz Zemessardzi.

Pēc nelielas atpūtas, norisinājās erudīcijas spēle “Es un Latvija”, kurā jaunsargi un vanadzēni apvienojās vairākās komandās, lai atbildētu uz 50 jautājumiem par Latviju, tās vēsturi, mūziku, sportu, Jaunsardzi un daudzām citām tēmām. Pēc šīs spēles, jaunsargiem bija brīvais laiks, lai iepazītos tuvāk, sadraudzētos un dejotu. Aktīvākie jaunsargi, kuri līdzdarbojās pasākuma organizēšanā, to vadīja, kā arī uzrādīja labus rezultātus erudīcijas spēlē, tika apbalvoti ar piemiņas balvām.

Prieks, ka jaunieši ne tikai ieguva zināšanas un labi pavadīja savu brīvo laiku, bet arī atrada sev jaunus draugus.


Informāciju sagatavoja:

Jaunsardzes centra 2.novada nodaļas

jaunsargu instruktors Jānis Rakstiņš