Militārā sagatavotība

Militārā sagatavotība paredz apgūt šādas iemaņas

  • Lauka administrācija un lauka kaujas iemaņas;
  • Ierindas mācība, sakari un normatīvie akti;
  • Darbības ar ieročiem un stacionārā šaušana;
  • Pirmā medicīniskā palīdzība.