Dzīves skola

Valsts aizsardzības prasmju attīstīšana. Dzīvē nepieciešamās iemaņas un rīcība krīzes situācijā veidos valsts aizsardzības prasmju stūrakmeņus. Uzsvars tiks likts uz rīcību krīzes situācijā, jo tieši šīs prasmes ir nepieciešamas valsts visaptverošās aizsardzības koncepta ietvaros. 

Līderības un saliedētības attīstīšanas mērķis ir attīstīt personību, kas uzņemas atbildību par savu rīcību, ir gatava organizēt un vadīt savu un citu darbu, kā arī izteikties publiski. Darbs komandā tiks organizēts kā caurvijas kompetence VAM ietvaros, tādējādi attīstot empātijas, komunikācijas un citas svarīgas sociālās iemaņas.