Kas ir jaunsargu instruktors?

Jaunsargu instruktors ir īpaši apmācīts pedagogs, kurš ir tiesīgs īstenot valsts aizsardzības mācības programmu vidējās izglītības iestādēs un Jaunsargu interešu izglītības programmu ar bērniem un jauniešiem.

Kāds ir Jaunsardzes instruktora atalgojums?

Bruto mēnešalga  no 1320 līdz 1720 EUR (bruto) mēnesī (gadā 19 000 līdz 22 000 EUR (bruto), t.sk. algas mainīgā daļa)

Kādi ir galvenie jaunsargu instruktora amata pienākumi?

- plānot, organizēt un vadīt jaunsargu un Valsts aizsardzības mācības praktiskās un teorētiskās nodarbības, kā arī pasākumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī organizēt un vadīt patriotiskos pasākumus attiecīgās pašvaldības teritorijā;

- veidot un vadīt jaunsargu un Valsts aizsardzības mācības mācību grupas;

- organizēt jauniešu uzņemšanu Jaunsardzē, nodrošināt disciplīnas un jaunsargu Ētikas kodeksa ievērošanu jaunsargu pasākumos un nodarbībās;

- pārzināt jaunsargu interešu izglītības un Valsts aizsardzības mācības programmu saturu, darbības principus un normatīvos aktus;

- sadarboties ar valstiskām un nevalstiskām organizācijām, mācību iestāžu administrāciju, jaunsargu un Valsts aizsardzības mācības izglītojamo vecākiem;

- pārstāvēt Jaunsardzes centru pašvaldības un izglītības iestāžu darba grupās, plānojot Jaunsardzes un Valsts aizsardzības mācības nodarbības un pasākumus. Novada pārvaldes vadības uzdevumā sadarboties ar valstiskām un nevalstiskām organizācijām.

Kādas ir prasības pretendentam?

- atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektajā un sestajā daļā minētajām prasībām;

- ieguvis vai iegūst augstāko izglītību un pedagoga profesionālo kvalifikāciju;

- izpratne par valsts pārvaldi, aizsardzības nozari un Jaunsardzes centra vietu tajā;

- pieredze MS Office un citām datorprogrammām amata pienākumu izpildei nepieciešamā līmenī;

- “B” kategorijas autovadītāja apliecība;

- vēlme apgūt darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, regulāri piedalīties kvalifikācijas celšanas pasākumos;

- labas plānošanas un organizēšanas prasmes;

- spēja strādāt komandā;

Kādi ir ieguvumi kļūstot par jaunsargu instruktoru?

- apmaksāta augstākā pedagoģiskā izglītība (ja nav iepriekš iegūta);

- iespēja strādāt un saņemt atalgojumu paralēli studijām;

- paredzams un stabils darbs ilgā laika periodā;

- darbs ar bērniem un jauniešiem;

- lieliski kolēģi;

- darbs dinamiskā un sakārtotā darba vidē – skolu klasēs un brīvā dabā;

- bezmaksas profesionālās kvalifikācijas celšanas kursi jaunsardzes centrā;

- izglītības un karjeras iespējas ;

- sociālās garantijas;

- apmaksāti transporta izdevumi.

Kas man jādara, lai kļūtu par jaunsargu instruktoru?

1) Sazinies ar mums: E-pasts: konkursi@jc.gov.lv;

2) Nāc uz darba interviju;

3) Noslēdz darba līgumu;

4) Kļūsti par jaunsargu instruktoru;

5) Iegūsti nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju;

6) Sāc strādāt, paralēli studējot pedagoģijas studiju programmā (bakalaurs vai maģistrs).

Sīkāka informācija par tālruni: (+371) 6733 5376; (+371) 2618 5248