Aizraujošs darbs ar Latvijas jauniešiem!

Kurš var kļūt par jaunsargu instruktoru?

Vidusskolas absolvents

 • Jāapgūst kvalifikācijas kursi Jaunsardzes centrā.
 • Jāuzsāk studijas, lai iegūtu augstāko pedagoģisko izglītību.
 • Darbu var uzsākt paralēli studijām.

Students

 • Jāapgūst kvalifikācijas kursi Jaunsardzes centrā.
 • Ja nestudē pedagoģijas zinības, pēc bakalaura grāda iegūšanas ir jāiegūst augstākā pedagoģiskā izglītība – bakalaura vai maģistra grāds.
 • Darbu var uzsākt paralēli studijām.

Strādājošais

Ja vēlas mainīt līdzšinējo nodarbošanos.

 • Jāapgūst kvalifikācijas kursi Jaunsardzes centrā.
 • Jāuzsāk studijas, lai iegūtu augstāko pedagoģisko izglītību, ja tāda nav iegūta pirms tam.
 • Darbu var uzsākt paralēli studijām.

Pedagogs

 • Jāapgūst kvalifikācijas kursi Jaunsardzes centrā.

Militārpersona

vai atvaļināta militārpersona, kas vēlas jaunus izaicinājumus un darbu ar Latvijas jauniešiem.

 • Jāapgūst kvalifikācijas kursi Jaunsardzes centrā.
 • Jāuzsāk studijas, lai iegūtu augstāko pedagoģisko izglītību, ja tāda nav iegūta pirms tam.
 • Darbu var uzsākt paralēli studijām.

Par jaunsargu instruktora amatu

Kas ir jaunsargu instruktors?

Jaunsargu instruktors ir īpaši apmācīts pedagogs, kurš ir tiesīgs īstenot valsts aizsardzības mācības programmu vidējās izglītības iestādēs un Jaunsargu interešu izglītības programmu ar bērniem un jauniešiem.

Kādi ir ieguvumi kļūstot par jaunsargu instruktoru?

 • Apmaksāta augstākā pedagoģiskā izglītība (ja nav iepriekš iegūta).
 • Iespēja strādāt un saņemt atalgojumu paralēli studijām.
 • Paredzams un stabils darbs ilgā laika periodā.
 • Darbs ar bērniem un jauniešiem;
 • Lieliski kolēģi;
 • Darbs dinamiskā un sakārtotā darba vidē – skolu klasēs un brīvā dabā.
 • Bezmaksas profesionālās kvalifikācijas celšanas kursi jaunsardzes centrā.
 • Izglītības un karjeras iespējas.
 • Sociālās garantijas.
 • Apmaksāti transporta izdevumi.

Kādi ir galvenie jaunsargu instruktora amata pienākumi?

 • Plānot, organizēt un vadīt jaunsargu un Valsts aizsardzības mācības praktiskās un teorētiskās nodarbības, kā arī pasākumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī organizēt un vadīt patriotiskos pasākumus attiecīgās pašvaldības teritorijā.
 • Veidot un vadīt jaunsargu un Valsts aizsardzības mācības mācību grupas.
 • Organizēt jauniešu uzņemšanu Jaunsardzē, nodrošināt disciplīnas un jaunsargu Ētikas kodeksa ievērošanu jaunsargu pasākumos un nodarbībās.
 • Pārzināt jaunsargu interešu izglītības un Valsts aizsardzības mācības programmu saturu, darbības principus un normatīvos aktus.
 • Sadarboties ar valstiskām un nevalstiskām organizācijām, mācību iestāžu administrāciju, jaunsargu un Valsts aizsardzības mācības izglītojamo vecākiem.
 • Pārstāvēt Jaunsardzes centru pašvaldības un izglītības iestāžu darba grupās, plānojot Jaunsardzes un Valsts aizsardzības mācības nodarbības un pasākumus. Novada pārvaldes vadības uzdevumā sadarboties ar valstiskām un nevalstiskām organizācijām.

  Kādas ir prasības pretendentam?

  • Atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektajā un sestajā daļā minētajām prasībām.
  • Ieguvis vai iegūst augstāko izglītību un pedagoga profesionālo kvalifikāciju.
  • Izpratne par valsts pārvaldi, aizsardzības nozari un Jaunsardzes centra vietu tajā.
  • Pieredze MS Office un citām datorprogrammām amata pienākumu izpildei nepieciešamā līmenī.
  • “B” kategorijas autovadītāja apliecība.
  • Vēlme apgūt darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, regulāri piedalīties kvalifikācijas celšanas pasākumos.
  • Labas plānošanas un organizēšanas prasmes.
  • Spēja strādāt komandā.

  Kāds ir jaunsargu instruktora atalgojums?

  Bruto mēnešalga – no 1700 līdz 2020 EUR (bruto) mēnesī (gadā 22 100 līdz 26 260 EUR) (bruto), t.sk. algas mainīgā daļa).

  Kas man jādara, lai kļūtu par jaunsargu instruktoru?

  1. Sazinies ar mums. E-pasts: konkursi@jc.gov.lv
  2. Nāc uz darba interviju.
  3. Noslēdz darba līgumu.
  4. Kļūsti par jaunsargu instruktoru.
  5. Iegūsti nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju.
  6. Sāc strādāt, paralēli studējot pedagoģijas studiju programmā (bakalaurs vai maģistrs).

  Sīkāka informācija par tālruņiem: 67335376 vai 26185248.

   

   

   Kopā stiprāki Latvijai

   Informatīvais buklets PDF formātā "Kopā stiprāki Latvijai".