Mācību priekšmetu apguve (stundās)

MĀCĪBU BLOKS Nr.1: PILSONISKĀ AUDZINĀŠANA                                                  

Kods

Mācību priekšmets

Stundu skaits

1.līm

2.līm

3.līm

4.līm

Kopā

t

p

t

p

t

p

t

p

1.1

LATVIJAS TERITORIJAS ATBRĪVOŠANAS CĪŅU VĒSTURE

10

1.1.1

Latviešu karavīru dalība militārās aktivitātēs no 13.-20.gs. sākumam

1

 

 

 

 

 

 

 

1

1.1.2.

Latviešu strēlnieku vienību veidošanās Pirmajā pasaules karā

 

 

1

 

 

 

1

 

2

1.1.3.

Latvijas Brīvības cīņas 1918.-1920.g.

 

 

1

 

1

 

1

 

3

1.1.4.

Latvijas armijas izveide un struktūra

1

 

 

 

 

 

1

 

2

1.1.5.

Latviešu karavīru gaitas Otrajā pasaules karā

 

 

1

 

 

 

1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

LATVIJAS NACIONĀLĀS ARMIJAS UN NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU VĒSTURE

4

1.2.1.

Latvijas nacionālās armijas attīstības galvenie fakti

 

 

1

 

 

 

1

 

2

1.2.2.

LR NBS svarīgākie vēsturiskie fakti

 

 

1

 

 

 

1

 

2

1.3.

JAUNSARDZES VĒSTURE

3

1.3.1.

Jaunsardzes vēsture

1

 

 

 

1

 

 

 

2

1.3.2.

Jaunsardzes nolikums, citi normatīvie dokumenti

1

 

 

 

 

 

 

 

1

1.4.

NOVADPĒTNIECĪBA

8

1.4.1.

Sava novada tuvākās apkārtnes vēsture

4

 

4

 

 

 

 

 

8

1.5.

NATO UN ES

8

1.5.1.

NATO dibināšana valstīs un galvenie uzdevumi

 

 

2

 

2

 

 

 

4

1.5.2.

ES struktūra un galvenie uzdevumi

 

 

2

 

2

 

 

 

4

1.6.

LATVIJAS, RAJONA,  UN PAGASTA VĒSTURE

7

1.6.1.

Latvijas valsts simbolika, tās tapšanas vēsture

1

 

0,5

 

 

 

 

 

1,5

1.6.2.

Latvijas valsts galvenās institūcijas

1

 

1

 

 

 

 

 

2

1.6.3.

Nevalstiskās organizācijas

0,5

 

1

 

1

 

 

 

2,5

1.6.4.

Rajona un pagasta sociālekonomiskā attīstība

 

 

1

 

 

 

 

 

1

1.7.

VIDES IZGLĪTĪBA

10

1.7.1.

Draudi videi

1

 

1

 

1

 

 

 

3

1.7.2.

Vides aizsardzības prasības

2

 

1

 

1

 

 

 

4

1.7.3.

Dabas un tehnogēno katastrofu veidi, rīcība to laikā

 

 

2

 

1

 

 

 

3

1.8.

VADĪBAS PAMATI, UZVEDĪBAS KULTŪRA

6

1.8.1.

Grupas darbība un sadarbības principi

 

 

0,5

 

 

 

 

 

0,5

1.8.2.

Plānošanas pamati

 

 

0,5

 

1

 

 

 

1,5

1.8.3.

Informatīvo vēstuļu, afišu sagatavošanas pamatprincipi

 

 

 

1

 

1

 

 

2

1.8.4.

Iesniegums, ziņojums, sanāksmes protokols

 

 

 

1

 

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.

DROŠĪBAS NOTEIKUMI

 

 

 

 

 

 

 

 

12

1.9.1.

Ceļu satiksmes, ugunsdrošības, elektrodrošības  noteikumi,(pamatzināšanas)

1

 

1

 

1

 

1

 

4

1.9.2.

Drošības noteikumi uz ūdeņiem un ledus(pamatzināšanas)

1

 

1

 

1

 

1

 

4

1.9.3.

Drošības pasākumi , saskaroties ar sprādzienbīstamiem, neatpazīstamiem priekšmetiem

1

 

1

 

1

 

1

 

4

 

MĀCĪBU BLOKS Nr.2: MILITĀRĀ MĀCĪBA

 

Kods

Mācību priekšmets

Stundu skaits

1.līm

2.līm

3.līm

4.līm

Kopā

t

p

t

p

t

p

t

p

2.1

LR NBS STRUKTŪRA

4

2.1.1.

LR NBS struktūras pamatprincipi

1

 

 

 

 

 

1

 

2

2.1.2.

Kājnieku vada struktūru

 

 

 

 

1

 

1

 

2

2.2

LIKUMI UN REGLAMENTI

12

2.2.1

Militārā dienesta likuma prasības

 

 

3

 

 

 

2

 

5

2.2.2.

„Militārā dienesta iekārtas reglamenta” prasības

 

 

 

 

2

 

 

 

2

2.2.3.

„Karavīru militārās disciplīnas reglamenta” un ”Karavīra apbalvošanas reglamenta” prasības

 

 

 

 

 

 

2

 

2

2.2.4.

„Sardzes reglamenta” prasības

 

 

 

 

 

 

1

 

1

2.2.5.

Starptautisko kara likumu prasības

 

 

 

 

 

 

1

 

1

2.2.6.

Krimināllikuma 9. un 15. nodaļas “Noziedzīgi nodarījumi militārajā dienestā”

 

 

 

 

 

 

1

 

1

2.3

IERINDAS MĀCĪBA

25

2.3.1.

Ierindas noteikumu termini un defenīcijas

 

 

 

 

2

 

 

 

2

2.3.2

Karavīra pienākumi pirms stāšanās ierindā un ierindā

1

 

 

 

 

 

 

 

1

2.3.3

Pamatstāja, pagriezieni uz vietas

 

2

 

 

 

 

 

 

2

2.3.4

Individuāli pārvietoties  un veikt pagriezienus kustībā

 

 

 

2

 

4

 

 

6

2.3.5

Militārā sveicināšana

 

 

 

 

 

 

 

1

1

2.3.6.

Darbības slēgtā  ierindā uz vietas

 

2

 

1

 

1

 

 

4

2.3.7.

Pārvietošanās slēgtā ierindā

 

1

 

1

 

1

 

 

3

2.3.8.

Iziešana no ierindas pieiešana pie priekšnieka

 

1

 

1

 

1

 

 

3

2.3.9

Darbības ar ieroci ierindā

 

   1

 

   1

 

 

 

   1

3

2.4

DARBĪBA AR IEROČIEM

81

2.4.1.

Drošības prasības, darbojoties ar ieroci

2

 

 

 

2

 

 

 

4

2.4.2.

Ieroču uzbūve, tehniskie rādītāji un šaušanas pamatprincipi

1

 

2

 

2

 

 

 

5

2.4.3

Daļēja  triecienšautenes izjaukšana un salikšana

 

 

0,5

2

 

4

 

1,5

8

2.4.4

Ieroču apkope

 

 

1

2

 

2

 

 

5

2.4.5

Triecienšautenes pielādēšana un izlādēšana

 

 

 

 

 

 

 

1

1

2.4.6

Šaušanas stāvokļu ieņemšana

 

1

 

1

 

1

 

1

4

2.4.7

Praktiskā šaušana

 

16

 

20

 

3

 

10

49

2.4.8

Rokas granātu iedalījums, galvenās sastāvdaļas, pielietošanas iespējas

 

 

 

 

 

 

2

 

2

2.4.9

Mācību rokas granātas mešana

 

 

 

 

 

1

 

1

2

2.4.10

Kaujas atbalsta ieroču atpazīšana

 

 

 

 

1

 

1

 

      2

2.5

INDIVIDUĀLĀS LAUKA KAUJAS IEMAŅAS

82

2.5.1.

Kājnieka individuālā ekipējuma sagatavošana, nēsāšana un lietošana. Sagatavošanās uzdevumam

 

 

 

 

1

2

 

 

3

2.5.2.

Individuālā maskēšanās

 

 

 

1

 

3

 

 

4

2.5.3.

Higiēnas prasības lauka apstākļos

 

 

1

1

 

 

 

 

2

2.5.4.

Reakcija uz pretinieka efektīvu uguni un aizsega ieņemšana

 

 

 

 

1

2

 

2

5

2.5.5.

Uguns pozīcijas iekārtošana

 

 

 

 

1

5

 

2

8

2.5.6.

Mērķu norādīšana apvidū

 

 

 

 

1

3

 

2

6

2.5.7.

Roku signālu došana un izpildīšana

 

 

 

 

1

3

 

 

4

2.5.8.

Taktiska pārvietošanās apvidū (individuāli)

 

 

 

 

1

2

 

3

6

2.5.9.

Taktiska pārvietošanās  apvidū nodaļas sastāvā

 

 

 

 

2

2

 

4

8

2.5.10.

Pārvietošanās, izmantojot manevru ’’uguns un kustība’’ pa pāriem

 

 

 

 

1

4

 

5

10

2.5.11.

Taktiska individuālā mītnes iekārtošana lauka apstākļos

 

 

 

 

1

5

 

2

8

2.5.12..

Taktiska dabisko un mākslīgo šķēršļu pārvarēšana apvidū

 

 

 

 

2

6

 

2

8

2.5.13.

Darbība mīnu laukā

 

 

 

 

0,5

0,5

 

1

2

2.5.14

Patruļbāzes režīmu un rutīnas procedūras

 

 

 

 

2

 

2

 

4

2.5.15.

Mīnu un sprāgstvielu veidi

 

 

 

 

 

 

2

 

2

2.6

SAKARU LĪDZEKĻI

22

2.6.1

Sakaru veidi un to izmantošanas iespējas.NATO fonētiskais alfabēts

 

 

2

 

2

 

 

 

4

2.6.2.

Rīcībā esošo sakaru līdzekļu sagatavošana darbam

 

 

 

 

1

3

 

 

4

2.6.3.

Sakaru pārbaudes veikšana

 

 

 

 

1

3

 

 

4

2.6.4.

Ziņojuma pieņemšana un nodošana ar sakaru līdzekļu palīdzību

 

 

 

 

2

4

 

 

6

2.6.5

Sakaru līdzekļu pārraides kvalitātes traucējošie faktori

 

 

 

 

2

 

 

 

2

2.6.6

Brīdinājuma signāli un to pielietošana

 

 

2

 

 

 

 

 

2

2.7

AIZSARDZĪBA PRET MASVEIDA IZNĪCINĀŠANAS IEROČIEM

8

2.7.1.

MII klasifikācija un to pielietošana

 

 

 

 

1

 

1

 

2

2.7.2.

Individuālais MII aizsardzības ekipējums, tā lietošana

 

 

 

 

0,5

0,5

 

1

2

2.7.3.

Rīcība pēc MII pielietošanas

 

 

 

 

1

 

 

1

2

2.7.4.

Rīcība pēc uzbrukuma

 

 

 

 

1

 

 

1

2

 

MĀCĪBU BLOKS Nr.3: DZĪVES MĀCĪBA

 

Kods

Mācību priekšmets

Stundu skaits

1.līmenis

2.līmenis

3.līmenis

4.līmenis

Kopā

t

p

t

p

t

p

t

p

3.1.

TOPOGRĀFIJA

80

3.1.1.

Sporta karšu mērogi un apzīmējumi

2

2

 

1

 

1

 

 

6

3.1.2.

Topogrāfisko karšu mērogi, apzīmējumi

 

 

1

1

 

1

 

 

3

3.1.3.

Attālumu noteikšana starp objektiem pēc kartes

1

3

 

 

 

 

 

 

4

3.1.4.

Attālumu mērīšana apvidū

 

 

 

2

1

3

 

 

6

3.1.5.

Koordinātes nolasīšana kartē

 

 

 

2

 

2

1

1

6

3.1.6.

Debess pušu noteikšana pēc kompasa, pēc Saules, Polārzvaigznes, pulksteņa, izmantojot apvidus īpatnības

1

1

 

1

 

1

 

 

4

3.1.7.

Virziena noteikšana, izmantojot kompasu un karti (azimuts, direkcijas leņķis)

 

 

1

3

 

3

0,5

0,5

8

3.1.8.

Savas atrašanās vietas noteikšana

 

2

 

2

0,5

1,5

 

 

6

3.1.9.

Apvidus raksturošana, izmantojot karti

 

 

 

 

0,5

1,5

 

 

2

3.1.10.

Orientēšanās apvidū

1

8

1

7

1

9

 

 

27

3.1.11.

Rīcība apmaldīšanās gadījumos

1

 

 

 

 

 

 

 

1

3.1.12.

Pārvietošanās apvidū ar maršruta kartiņu un kompasu

 

 

 

 

1

3

1

2

7

3.2.

TŪRISMS

87

3.2.1.

Tūrisma veidi

1

 

 

 

 

 

 

 

2

3.2.2.

Pārgājiena maršruta plānošanas un izstrādes pamatprincipi

 

 

1

 

1

3

 

 

5

3.2.3.

Grupas un individuālā inventāra un personīgā higiēna pārgājienā

1

1

 

1

 

3

 

 

6

3.2.4.

Nakšņošanas vietas iekārtošana

 

2

 

2

 

2

 

 

6

3.2.5.

Virvju un mezglu veidi un to pielietošana

1

8

 

6

 

6

 

 

20

3.2.6.

Ūdens iegūšanas veidi un pārtikas sagatavošana lauka apstākļos

2

 

 

2

 

2

 

 

6

3.2.7.

Uguns iegūšanas metodes un ugunskuru veidi

1

1

1

1

 

1

 

 

5

3.2.8.

Rīcības principi, ielūstot ledū.Drošības noteikumi uz ūdens

2

 

1

 

 

 

 

 

3

3.2.9.

Šķēršļu veidi un to pārvarēšana

2

10

1

9

 

12

 

 

34

3.3.

FIZISKĀ SAGATAVOTĪBA

66

3.3.1.

Higiēnas prasības sporta nodarbībās

2

 

 

 

 

 

 

 

2

3.3.2.

Fizisko īpašību pilnveidošana: ātrums, izturība, spēks, veiklība, lokanība

 

12

 

12

 

12

 

 

36

3.3.3.

Iemaņu pilnveidošana izvēlētajā lietišķajā sporta veidā (biatlons, šaušana, šķēršļu josla, orientēšanās u.c.)

 

8

 

8

 

8

 

 

24

3.3.4.

Fiziskās sagatavotības normatīvu prasības

 

 

 

 

 

 

 

4

4

3.3.5

Forsētais pārgājiens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.

PIRMĀ PALĪDZĪBA                                                                                                  

25

3.4.1

 Rīcības secība negadījuma vietā

0,3

 

0,2

 

0,2

 

 

 

0,7

3.4.2

ABC shēma – atdzīvināšanas pasākumi

1

 

 

0,5

 

0,5

 

1

3

3.4.3

Šoks

0,2

 

0,2

 

0,2

 

 

 

0,6

3.4.4

Dzīvībai bīstama asiņošana, pārsēju veidi

0,2

 

 

0,5

 

0,5

 

1

2,2

3.4.5

Termiskie bojājumi

0,2

 

0,2

 

0,2

 

0,5

 

1,1

3.4.6

Ķīmisko vielu izraisīti nelaimes gadījumi

0,2

 

0,2

 

 

0,2

 

0,5

1,1

3.4.7

Elektrotraumas

0,2

 

0,2

 

 

0,2

 

0,5

1,1

3.4.8

Slīkšana

0,2

 

0,2

 

0,5

 

0,5

 

1,4

3.4.9

Traumas, imobilizācija, šinēšana

0,2

 

 

0,5

 

1,5

 

1

3,2

3.4.10

Amputācijas

0,2

 

0,2

 

 

0,2

 

0,5

1,1

3.4.11

Dzīvnieku izraisīti nelaimes gadījumi

0,2

 

0,2

 

 

0,2

 

 

0,6

3.4.12

Svešķermeņi

0,2

 

0,2

 

0,2

 

 

 

0,6

3.4.13

Rīcība, ja vienlaicīgi daudz cietušo

 

0,2

 

0,2

 

 

0,2

 

0,5

1,1

3.4.14

Slimības

0,2

 

0,2

 

0,2

 

0,5

 

1,1

3.4.15

Aptieciņas saturs

0,2

 

0,2

 

 

0,2

 

0,5

1,1

3.4.16

Glābēja drošība

0,2

 

0,2

 

 

0,2

 

0,5

1,1

3.4.17

Cietušā pārvietošana viena glābēja spēkiem drošā teritorijā

0,2

 

0,2

 

 

0,5

 

0,5

1,4

3.4.18

Cietušā pārvietošana viena glābēja spēkiem uzbrukuma laikā

0,2

 

0,2

 

 

0,5

 

0,5

1,4

3.4.19

Cietušā pārvietošana vairāku glābēju spēkiem

0,2

 

0,2

 

 

0,2

 

0,5

1,1

 

 KOPĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

560