Literatūras saraksts

IETEICAMĀS LITERATŪRAS SARAKSTS

 

Kods

Nosaukums

1.

„Latviešu zemes un tautas vēsture” V.Lācis, Vieda, Rīga

2.

„Latvijas vēsture” A.Švābe, Avots, 1996.

3.

„Latvijas Vēsture”, Zvaigzne, Rīga, 1993

4.

„Latvijas valsts izcelšanās” J.Seskis, Balta, 1991.

5.

„Latviešu tautas piedzīvojumi” U.Ģērmanis, Jāņa sēta, 1990.

6.

„Latvijas un latviešu tautas vēsture” A.Balodis, Kabata, 1991.

7.

„Latvijas Brīvības cīņas 1918.-1920.” P.Bērziņš, Junda, 1992.

8.

„Ģenerālis Krišjānis Berķis” A.Berķis,

9.

„Latvijas armijas augstākie virsnieki”

10.

„Zem melnbrūnā zobena” H.Strods, Zvaigzne, 1994.

11.

„Latvijas Bruņotie spēki un to priekšvēsture”, Daugavas Vanagi, 1983.

12.

„Rietumu fronte” L.Simsons, Zvaigzne ABC, 1994.

13.

„NATO pēc Prāgas” (buklets)

14.

„NATO Rokasgrāmata”, NATO, 2001.

15.

„Jaunatnes nevalstiskās organizācijas Latvijā”, NVO centrs, Rīga, 1999.

16.

Krimināllikums, Rīga, 08.07.1998.

17.

Militārā dienesta likums Rīga 02.07.2002.

18.

Nacionālo bruņoto spēku likums, Rīga, 08.12.1999.

19.

Bērnu tiesību aizsardzības likums, Rīga, 08.07.1998.

20.

LR NBS kājnieku vada kaujas reglaments”, Rīga, 1999

21.

Militārā dienesta iekārtas reglaments AMR 14 – 1, 2004

22.

Sardzes reglaments, Nr.63 –NOT  2008

23.

LR AS Ieroču reglaments. Rīga, 1994.

24.

Karavīru militārās disciplīnas reglaments. Rīga, 1999.

25.

Ierindas noteikumi, 2006.

26.

Militāro disciplīnu reglamentējošo normatīvo aktu krājums, 2004

27.

„Karo pareizi” rokasgrāmata bruņotajiem spēkiem, LR VZD poligrāfijas daļa „Latvijas karte”, 2004.

28.

„Neapmaldies, nepazūdi” V. Kiseļevs, MONA, 1995

29.

„Orientierista rokasgrāmata” J.Žilko, Avots, Rīga, 1985., 2005.

30.

„Orientēšanās bērniem un jauniešiem”, Latvija – Zviedrija sadarbība sportā, Rīga, 1995.

31.

„Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes”, Latvijas zemes dienests, 2001.

32.

„Kartogrāfija” J.Štrauhmanis, Zvaigzne, 1993.

33.

„Pazīsti zvaigžņoto debesi” M.Dīriķis, Zinātne, Rīga, 1978

34.

„Ar mugursomu plecos” P.Rumans, S.Urtāne Rīga, Zvaigzne 1982.g

35.

„Kāpjam kalnos” V.Ķikāns, Rīga, Avots, 1986.

36.

„Sorevnovanija turistov”, E.H. Kodišs, Moskva, FIS, 1990.

37.

„Jūrniecības ABC” O.Rikmanis, 1993.

38

„Rokas granātas”, LR AM, Rīga, 1992

39.

„Kaujas inženiernodrošinājums”, LR AM, Rīga, 1992

40.

Triecienšautene AK-4(G3), Rīga MVP 2005

41.

„Izdzīvošana”, ZS MC Dobele, 2000.

42.

„Podgotovka Razvedčika”, Minsk Harvest, 1999.

43.

“Kājnieku vada taktika” MR 3-2.14 Rīga 2004

44.

Instruktora rokasgrāmata “ Kājnieku kaujas apmācība”, MR 3-2.12, 2006

45.

“Radiotelefonista rokasgrāmata” Ogre 2000

46.

„Īsi padomi kareivim”, Zvaigzne ABC, 1998.

47.

“Kaimiņvalstu apbruņojuma identifikācijas rokasgrāmata”, Rīga 2000.

48.

„Sovremennoe sportivnoe oružie i evo otladka”, Moskva, 1968.

49.

„Ko darīt?” Rīga, KMC, 1997.

50.

„Pirmā palīdzība„, Starptautiskā Sarkanā Krusta komiteja

51.

„Masveida iznīcināšanas ieroči” LR, Rīga 1993.g.

52.

„Civilā Aizsardzība”, Zvaigzne, 1976.

53.

„Tas jāzina katram (civ. aizsardzība)”, Zvaigzne, 1978.

54.

„KOMBATANTU uzvedības noteikumi”, SSKK Ženēva/Šveice

55.

„Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness Kustība”, „Tvins A”

56.

„Starptautisko humāno tiesību rašanās un attīstība”, LSK, 1993.

57.

„Bērnu un jauniešu sporta vadītājs”, Latvija – Zviedrija sadarbība sportā, Rīga, 1993.

58.

“Es. Sabiedrība. Valsts.” Rokasgrāmata pasniedzējiem pilsoniskajā audzināšanā, LPIA, Rīga, 1999

59.

“Jaunatne!....?” Rokasgrāmata jaunatnes darbiniekiem, VJIC, Heinrich Pesch Haus, LPIA, Rīga, 2001

60.

„Pirmais solis” Latvija – Zviedrija sadarbība sportā, Rīga, 1995

61.

„Spēles brīviem brīžiem” M.Rovnijs, Zvaigzne, Rīga, 1986.

62.

„Rotaļnieks” J.Ošs, J.Rinks, J.Slavietis, Zinātne, Rīga, 1993.

63.

„Rotaļas”, Zvaigzne, Rīga, 1992.

64.

„Ekskursija kā mācību forma”

65.

„Vai Jūs protat uzvesties?” Ī.Āsamā, Zvaigzne, Rīga, 1973.

66.

„Uzvedības Zelta grāmata”, Rīga

67.

„Būt Zināt Prast”, LPIA, Rīga

68.

„Lietvedības pamati” J.Kalējs, M. Ābele, ISKF „Biznesa komplekss”, Rīga, 2002.

69.

„Latvija un NATO” J.Kursītis Apgāds Rasa

70.

„PSRS kaujinieki Latvijā”1941 – 1945 I daļa H.Strods „Latvijas vēsture”fonds, Rīga 2006

71.

Latvija – likteņa gaitās A/S Preses Nams Rīga, 2007

72.

Trenera rokasgrāmata – 2 A/S Preses nams Rīga, 2006

73.

Kauju un kritušo karavīru piemiņai 1915-1920 SIA N.I.M.S. Rīga,1999

74.

CD disks ar mācību materiālu – JC, 2008

75.

Trenera rokasgrāmata – 1 Latvijas SFP, Treneru tālākizglītības centrs Rīga, 2003

76.

Militāro apzīmējumu rokasgrāmata NBS NVP  Rīga, 2006

77.

Latviešu leģionāri „Daugavas Vanagi” 2008