Vecākais ekonomists

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Pievienojies nozares profesionāļiem un kopā ar mums sasniedz profesionālu izaugsmi!
 

Ieguvumi

•    Neatsverama, pilnvērtīga pieredze un izaugsme profesionālajā jomā;
•    Atalgojums no 967 līdz 1290 EUR (bruto) mēnesī;
•    Veselības apdrošināšana (pēc pārbaudes laika);
•    Iespēja regulāri papildināt zināšanas tālākizglītības un kvalifikācijas kursos;
•    Apmaksāts mobilais internets un telefonsarunas.

Galvenie pienākumi

 • Nodrošināt Jaunsardzes centra ikgadējā budžeta projekta sastādīšanu un sagatavot to iesniegšanai Jaunsardzes centra direktoram, atbilstoši Ministru kabineta, Finanšu ministrijas un Aizsardzības ministrijas budžeta izstrādātājiem reglamentējošiem dokumentiem;
 • Kontrolēt Jaunsardzes centra finanšu līdzekļu izlietojumu, tai skaitā centra pasākuma tāmju izpildi, preču un pakalpojumu līgumus, grāmatvedības attaisnojuma dokumentus;
 • Analizēt Jaunsardzes centra ekonomiskos un finanšu rādītājus dažādos griezumos un budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstību plānam;
 • Sagatavot finanšu prognozes un pārskatus par finanšu resursu izlietojumu;
 • Izstrādāt un ieviest ekonomisko un finanšu rādītāju novērtēšanas metodes;
 • Izvērtēt, sagatavot un iesniegt priekšlikumus Jaunsardzes centra direktoram par iestādes apstiprinātā budžeta grozījumiem;
 • Iesniegt un saņemt dokumentus Valsts kasē.

Nepieciešamās prasības 

 • Nozarei atbilstoša otrā līmeņa augstākā izglītība, kas papildināta ar atbilstošām speciālajām mācībām;
 • Atbilstoša profesionālā pieredze ne mazāk kā trīs gadi;
 • Pieredze normatīvo aktu un pārvaldes dokumentu izstrādē;
 • Pieredze valsts iestādes budžeta sastādīšanā;
 • Vēlama pieredze darbā valsts pārvaldē;
 • Izpratne par valsts pārvaldi, aizsardzības nozari un Jaunsardzes centra vietu tajā;
 • Pieredze darbā ar MS Office, resursu vadības sistēmu “Horizon”, pašapkalpošanās moduli HOP, dokumentu vadības sistēmu “Namejs” amata pienākumu izpildei nepieciešamajā līmenī;
 • Spēja strādāt gan individuāli, gan komandā;
 • Derīgs e-paraksts.   

Pievienojies!

Gaidīsim Tavu darba dzīves aprakstu (CV), izglītības dokumentu kopijas un pieteikuma vēstuli ar pamatojumu, kādēļ vēlies pievienoties Jaunsardzes centram, uz e-pastu - konkursi@jc.gov.lv līdz 2023. gada 25. septembrim.

Tālrunis uzziņām: +371 2644 4268


Pateicamies visiem pretendentiem par atsaucību! Ja nesazināsimies trīs nedēļu laikā kopš pieteikuma nosūtīšanas, lūdzam uzskatīt, ka netikāt izvirzīts/-a nākamajai atlases kārtai.

Piesakoties uz vakanci, pretendents apstiprina, ka piekrīt savu personas datu apstrādāšanai un uzglabāšanai Jaunsardzes centrs (Reģ.Nr.90009222536) ar mērķi, lai personas dati tiktu apstrādāti personāla atlases procesu un aktivitāšu ietvaros. Bez kandidāta piekrišanas personas dati netiks izplatīti trešajām personām.