Jaunsardzes centrs izsludina atklātu konkursu uz Plānošanas un organizācijas departamenta Administratīvās nodaļas jurista amatu uz nenoteiktu laiku

 

Galvenie amata pienākumi:

  • sagatavot tiesību aktu projektus un priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos;
  • Jaunsardzes centra direktora pilnvarojuma ietvaros piedalīties un pārstāvēt Jaunsardzes centru Aizsardzības ministrijas un citu iestāžu normatīvo aktu izstrādē, sniegt atzinumus par citu iestāžu sagatavotajiem tiesību aktiem;
  • izvērtēt Jaunsardzes centra darbinieku sagatavoto dokumentu projektu kvalitāti un to atbilstību normatīvajiem aktiem pirms parakstīšanas;
  • gatavot nepieciešamos materiālus iesniegšanai tiesā (prasības, paskaidrojumus, pieteikumus, pretenzijas), kā arī citās tiesību aizsardzības iestādēs;
  • pēc Jaunsardzes centra direktora pilnvarojuma pārstāvēt Jaunsardzes centru pirmstiesas izmeklēšanā un tiesā;
  • izstrādāt līgumus, izskatīt un rediģēt iesniegtos līgumu projektus un citus dokumentus;
  • sagatavot atbildes uz vēstulēm, sūdzībām un iesniegumiem;
  • regulāri informēt vadību par grozījumiem ārējos normatīvos aktos, kas saistīti ar Jaunsardzes centra funkciju izpildi;
  • konsultēt darbiniekus Jaunsardzes centra dokumentu projektu izstrādes laikā.

 

Prasības pretendentiem/-ēm:

-     nozarei atbilstoša otrā līmeņa augstākā profesionālā vai akadēmiskā izglītība;

-    darba pieredze līdzīgā amatā ne mazāk kā trīs gadi;

-     darba pieredze valsts pārvaldē ne mazāk kā divi gadi;

-     pieredze normatīvo aktu un pārvaldes dokumentu izstrādē;

-    angļu valodas zināšanas (vismaz 70 punkti ALCPT);

-   prasme strādāt ar MS Office un citām datorprogrammām amata pienākumu izpildei nepieciešamā līmenī;

-    vēlama pieredze personas datu aizsardzības jomā;

-    izpratne par valsts pārvaldi, aizsardzības nozari un Jaunsardzes centra vietu tajā;

-   “B” kategorijas autovadītāja apliecība;

-   labas plānošanas un organizēšanas prasmes;

-   spēja strādāt komandā.

Amats ir klasificēts 21. saimes IIIB līmenī (10.mēnešalgu grupa). Bruto mēnešalga no 940 līdz 1287 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei un kvalifikācijas).

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2019.gada 07.oktobrim. Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt vai nosūtīt pa pastu -  Jaunsardzes centrs (K.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV 1473) vai uz e-pastu konkursi@jc.gov.lv . Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Papildus informācija par Jaunsardzi interneta mājas lapā: www.jc.gov.lv.

Tālruņi uzziņām: 67335370,  67335351.

 

Informējam, ka, pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1.kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2.kārtai! Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus.

Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti tikai šī konkursa norisei.