Jaunsardze

Piesakies 4. līmeņa nometneipie sava instruktora

 

Bezmaksas interešu izglītība

Latvijas jauniešu valstiskā apziņa un personiskās līdzdalības sajūta ir pamatnosacījums stabilas un drošas valsts attīstībai. Jaunsardze ir Aizsardzības ministrijas organizēta un finansēta Latvijas skolu jaunatnes kustība. Jaunsargu mācību process tiek īstenots kā brīvprātīga interešu izglītība. Katram jaunsargam, pēc svinīgā solījuma nodošanas, tiek izsniegts jaunsarga formastērps.

 

Veselības aprūpes pasākumi

Jaunsargiem apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu atlīdzināšanas kārtība. Noteicošie normatīvie akti un vecāku iesniegums uz atmaksu.

Atceries! Iesniegumu pieņemam parakstītu (orģinālu) papīra formātā vai, sūtot elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu.

Spied šeit: Iesniegums par veselības pakalpojumu atlīdzināšanu

Jaunsargu ikdiena 

Jaunsargu ikdiena ir Jaunsargu mācību paraugprogrammas apgūšana, iegūstot jaunas zināšanas un iemaņas, kā arī prasmes, kas var noderēt ikdienas dzīvē, piemēram, orientēšanās apvidū vai pirmā medicīniskā palīdzība. Pasākumi un darbošanās kopā saliedē jaunsargus un veicina piederību valstij un nostiprina patriotismu.

Open a link

Jaunsargu vērtības un standarti

Open a link

Jaunsargu bonusi

Open a link

Par vakcināciju pret ērču encifalītu

Par jaunsargu var kļūt ikviens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 10 līdz 21 gadiem. Pievienojies mums!

Tuvākie jaunsardzes punkti

Kā kļūt par Jaunsargu

Pieteikšanās

Jaunsardzē uzņem tikai ar vecāku vai aizbildņu rakstisku piekrišanu.

Jaunsardzes centrs par bērna dalību kustībā «Jaunsardze» mācību gada sākumā slēdz līgumu ar viņa likumisko pārstāvi.

Ja jaunietis sasniedzis 18 gadu vecumu, līgumu slēdz ar viņu. Līgums tiek uzskatīts par pagarinātu uz gadu, ja jaunsargs vai likumiskais pārstāvis kārtējā mācību gada sākumā iesniedzis noslēgtajā līgumāparedzēto ārsta izziņu.

Uzņemšana

Jaunietis, kurš vēlas iestāties Jaunsardzē, iesniedz Jaunsardzes centra Novada nodaļas jaunsargu instruktoram noteikta parauga iesniegumu –anketu.

Jaunsargs svinīgos apstākļos dod solījumu: “Es, (vārds, uzvārds), Latvijas Republikas jaunsargs svinīgi apsolos nežēlot savus spēkus un prātu labākas dzīves veidošanai manas dzimtās zemes un Latvijas tautas labā. Apsolos pēc labākās sirdsapziņas veikt jaunsarga pienākumus.” Pēc solījuma pieņemšanas jaunietis tiek uzņemts Jaunsardzē un saņem jaunsarga apliecību.

Jaunsargu devīze ― “Augsim Latvijai!”