Jaunsardze

Kustības mērķis

Jaunsardzes mērķis ir attīstīt dzīvei nepieciešamās prasmes un iemaņas,
veicināt bērnu un jauniešu pilsonisko apziņu un patriotismu,
garīgo un fizisko attīstību.

Par jaunsargu var kļūt ikviens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 10 līdz 21 gadiem. Pievienojies mums!

Bezmaksas interešu izglītība

Latvijas jauniešu valstiskā apziņa un personiskās līdzdalības sajūta ir pamatnosacījums stabilas un drošas valsts attīstībai. Jaunsardze ir Aizsardzības ministrijas organizēta un finansēta Latvijas skolu jaunatnes kustība. Jaunsargu mācību process tiek īstenots kā brīvprātīga interešu izglītība. Katram jaunsargam, pēc svinīgā solījuma nodošanas, tiek izsniegts jaunsarga formastērps.

 

Veselības aprūpes pasākumi

Jaunsargiem apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu atlīdzināšanas kārtību meklē noteikumos par uzņemšanas kārtību Jaunsardzē.

.

 

Jaunsargu ikdiena 

Jaunsargu ikdiena ir Jaunsargu mācību paraugprogrammas apgūšana, iegūstot jaunas zināšanas un iemaņas, kā arī prasmes, kas var noderēt ikdienas dzīvē, piemēram, orientēšanās apvidū vai pirmā medicīniskā palīdzība. Pasākumi un darbošanās kopā saliedē jaunsargus un veicina piederību valstij un nostiprina patriotismu.

Open a link

Jaunsargu vērtības un standarti

Open a link

Jaunsargu bonusi

Open a link

Par vakcināciju pret ērču encifalītu

Jaunsargu pašpārvalde

Mērķi un uzdevumi:

1. pārstāv jaunsargu intereses;

2. organizē jaunsargu sabiedrisko dzīvi Centra organizētajos pasākumos;

3. organizē jaunsargu darbošanos pasākumos ārpus Centra (brīvprātīgais darbs);

4. uzlabo informācijas apriti starp jaunsargiem un Jaunsardzes centru, organizē dažādas interešu aptaujas jaunsargu vidū.

 

Jaunsargu pašpārvaldes sastāvs 2022:

Vārds, uzvārds

NN

Amats

Anete Lukševica

1

1NP kordinators

Annija Laura Vieglā

1

Atbildīgā par sociālajiem tīkliem

Paula Freimane

1

Konsultants

Kate Katrīna Stīpniece

1

 

Daniels Loginovs

2

2NP kordinators, vietnieks

Kristīne Liene Muižniece

3

Palīgs sociālajos tīklos

Kerija Ozola

3

 

Edijs Gutāns

3

3NP kordinators

Mārcis Laucins-Veiners

4

 

Evelīna Kalniņa

4

4NP kordinators

Gints Zilpuris

4

Vadītājs

Megija Pastare

5

5NP kordinators

Tuvākie mācību punkti