Rēzeknē būs apskatāma fotoizstāde “JAUNSARDZEI – 25”

01/05/2018 - 00:00
Jaunsardze
Information prepared by
JIC POD PN sabiedrisko attiecību speciālists

No 10. janvāra līdz 10. februārim Latgales Kultūrvēstures muzejā, Atbrīvošanas alejā 102, Rēzeknē būs apskatāma Jaunsardzes dibināšanas 25. gadadienai veltītā fotoizstāde.

Fotoizstāde veidota 2017. gadā, kad Jaunsardze svinēja 25 gadu jubileju, no Jaunsardzes un informācijas centra foto arhīva, autori: Laila Bajāre, Gatis Dieziņš, Gatis Indrēvics, Anda Kukemilka un Normunds Mežiņš.

Fotogrāfijās fiksēti spilgti momenti un emocijas no jaunsargu apmācībām, piedzīvotā sacensībās, nometnēs, pārgājienos un citos Jaunsardzes notikumos.

Papildu informācija:
Jaunsardze ir brīvprātīga kustība, tās dalībnieki ir bērni un jaunieši vecumā no 10 līdz 21 gadam. Jaunsardzē tiek uzņemti visi jaunieši, kas izteikuši vēlēšanos šajā kustībā darboties, neatkarīgi no nacionalitātes, sociālā statusa, fiziskās sagatavotības vai citām pazīmēm.

Kustības mērķis ir izglītot jaunatni valsts aizsardzības jomā, organizēt saturīgu brīvā laika pavadīšanu, pilsonisko un patriotisko audzināšanu, sniegt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas dzīvē, darbā un militārajā dienestā. Jaunsargu apmācība notiek visā Latvijā.

2018. gadā Jaunsardzes kustībā aktīvi darbojas vairāk nekā 8000 bērnu un jauniešu. 

Jaunsargi ir savas valsts patrioti, kas aizstāv un tur godā Latvijas nacionālās vērtības. Jauniešu gribasspēks, uzvedība, drosme, patriotisms, cieņa pret sevi un valsti ir paraugs pārējiem jauniešiem.

Jaunsardzes kustības devīze ― “Augsim Latvijai!”

Informāciju sagatavojusi:
Vineta Žilinska,
Jaunsardzes un informācijas centra
Plānošanas un organizācijas departamenta
Plānošanas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste.
Tālrunis +371 67335389.
E-pasts: vineta.zilinska@jic.gov.lv