Ir noslēdzies Valsts aizsardzības dienesta pirmais un otrais iesaukums

10/24/2023 - 09:08
Aktualitātes
Information prepared by
AM Militāri publisko attiecību departaments

2023. gadā ir noslēdzies Valsts aizsardzības dienesta pirmais un otrais iesaukums. Šiem iesaukumiem Latvijas pilsoņi pieteicās brīvprātīgi un saņemot nepieciešamo izvērtējamo kandidātu skaitu, tika pieņemts lēmums neveikt obligāto iesaukšanu pēc nejaušības principa.

No 2024. gada 1. janvāra – Valsts aizsardzības dienests tiek noteikts kā obligāts. 
Valsts aizsardzības dienesta likums nosaka pienākumu dienēt valsts aizsardzības dienestā katram Latvijas pilsonim – vīrietim viena gada laikā pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas, vai, ja pilsonis turpina iegūt izglītību pamata vai vidējās izglītības pakāpē – viena gada laikā pēc izglītības iestādes absolvēšanas, bet ne vēlāk kā līdz 24 gadu vecumam. 

Līdz 2023. gada 1. decembrim brīvprātīgi var pieteikties Valsts aizsardzības dienesta trešajam iesaukumam, kuru iesaucamie uzsāks 2024. gada jūlijā.
Valsts aizsardzības dienesta trešā iesaukuma 11 mēnešu dienesta NBS vienībā pamata dienesta vieta būs Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde (Ādažos). Kopīgais iesaucamo skaits – 480 personas.

Arī trešajā un turpmākajos iesaukumos Latvijas pilsoņi tiek aicināti iestāties brīvprātīgi. Taču, nepieciešamības gadījumā, trūkstošo personu skaitu vecumā no 18 līdz 19 gadiem iesauks, nosūtot lēmumu par iesaukšanu valsts aizsardzības dienestā uz elektronisko adresi vai deklarēto dzīvesvietas adresi, vai izsniegs personīgi.

Aizsardzības ministrija ir sagatavojusi informatīvos materiālus par Valsts aizsardzības dienesta trešo iesaukumu: VAD infografika un VAD plakāts.

VAD infografika
Valsts aizsardzības dienesta infografika
VAD plakāts
Valsts aizsardzības dienesta plakāts

Informācija par Valsts aizsardzības dienestu regulāri tiek atjaunota AM mājas lapā un vienotajā rekrutēšanas platformā

Aktuālie videomateriāli par Valsts aizsardzības dienestu ir skatāmi VAD Youtube kanālā