Vecākais eksperts metodiskajos jautājumos

Application date of submission

Pievienojies nozares profesionāļiem un kopā ar mums sasniedz profesionālu izaugsmi!
 

Ieguvumi

 • Neatsverama, pilnvērtīga pieredze un izaugsme profesionālajā jomā;
 • Atalgojums no 1157 līdz 1387 EUR (bruto) mēnesī;
 • Veselības apdrošināšana (pēc pārbaudes laika);
 • Iespēja regulāri papildināt zināšanas tālākizglītības un kvalifikācijas kursos;
 • Apmaksāts mobilais internets un telefonsarunas.

Galvenie pienākumi

 • Pilnveidot un izstrādāt nepieciešamās vadlīnijas mācību programmas metodoloģijas pilnveidošanai;
 • Kontrolēt kvalitatīvu militārās izglītības procesu un Valsts aizsardzības mācības nodarbību norisi un atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • Analizēt, vērtēt un kontrolēt mācību procesu un tā sasniegtos rezultātus;
 • Izvērtēt Valsts aizsardzības mācības mācību programmas rezultātus un sniegt metodiskos norādījumus programmas īstenošanas uzlabošanai;
 • Kontrolēt un koordinēt mācību programmas noslēguma pārbaudījumu organizēšanas kārtību, noslēguma testu, nometņu sagatavošanu, un analizēt sasniegtos rezultātus;
 • Nodrošināt Novada pārvalžu mēneša darba plāna izpildes kontroli;
 • Piedalīties Jaunsardzes centra attīstības, mācību plānu, pasākumu plāna un gada budžeta izstrādē.

Nepieciešamās prasības

 • Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā, kas papildināta ar amatam nepieciešamajām kvalifikācijām;
 • Pieredze izglītības iestādē (ne mazāk kā trīs gadi) un pieredze pedagoģiskajā un metodiskajā darbā (vismaz pieci gadi);
 • Pieredze normatīvo aktu un pārvaldes dokumentu izstrādē;
 • Svešvalodas zināšanas (angļu valoda vismaz 70 punkti ALCPT);
 • Izpratne par valsts pārvaldi, aizsardzības nozari un Jaunsardzes centra vietu tajā;
 • Pieredze darbā ar MS Office, resursu vadības sistēmu “Horizon”, pašapkalpošanās moduli HOP, dokumentu vadības sistēmu “Namejs” amata pienākumu izpildei nepieciešamajā līmenī;
 • Spēja strādāt gan individuāli, gan komandā;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • Derīgs e-paraksts.

Pievienojies!

Gaidīsim Tavu darba dzīves aprakstu (CV), izglītības dokumentu kopijas un pieteikuma vēstuli ar pamatojumu, kādēļ vēlies pievienoties Jaunsardzes centram, uz e-pastu - konkursi@jc.gov.lv līdz 2023. gada 26. septembrim.

Tālrunis uzziņām: +371 2938 2363


Pateicamies visiem pretendentiem par atsaucību! Ja nesazināsimies trīs nedēļu laikā kopš pieteikuma nosūtīšanas, lūdzam uzskatīt, ka netikāt izvirzīts/-a nākamajai atlases kārtai.

Piesakoties uz vakanci, pretendents apstiprina, ka piekrīt savu personas datu apstrādāšanai un uzglabāšanai Jaunsardzes centrs (Reģ.Nr.90009222536) ar mērķi, lai personas dati tiktu apstrādāti personāla atlases procesu un aktivitāšu ietvaros. Bez kandidāta piekrišanas personas dati netiks izplatīti trešajām personām.