Jaunsargu instruktori iegūst kvalifikāciju.

01/10/2023 - 14:55
Pasākumi
Information prepared by
JC sabiedrisko attiecību speciāliste

Saldus tehnikumā 2023. gadā no 2. līdz 5. janvārim norisinājās kvalifikācijas seminārs (A, B, C) un no 2. līdz 9. janvārim kvalifikācijas seminārs paplašinātā pirmā palīdzība. Militārajā poligona “Mežaine” no 4. janvāra līdz 11. janvārim norisinājās “Nodarbību sagatavošanas un vadīšanas kurss”.

Kvalifikācijas kursa A blokā instruktori apguva komandu saliedēšanas aktivitātes, teorētiskās zināšanas un izmēģināja praktiskus vingrinājumus. Izskatīja jautājumus par stresu un konfliktsituācijām, kā arī nodarbībās pārrunāja jauniešu dažādās personības, kā arī darbu ar jauniešu riska grupām.Sporta tūrisma laikā instruktoriem bija iespēja apgūt nepieciešamās zināšanas par tūrismu, tūrisma elementiem, kā arī bija iespēja veidot tūrisma trašu elementus.

Instruktoriem kursā bija iespēja lektoriem gan uzdot jautājumus, gan saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem, kā arī dalīties ar personīgo pieredzi.

Kvalifikācijas kursa B blokā instruktori apguva komunikācijas meistarību, kā veidot efektīvu komunikāciju, saprast un būt saprastam, dzirdēt un būt uzklausītam, kā arī konfliktu vadību un konfliktu risināšanas stratēģiju. Mūsdienīgas mācību metodes un kompetenču izmantošanu vadot mācību nodarbības.

Kvalifikācijas kursa C blokā pirmajā dienā lekcijā “Pozitīvā disciplinēšana” jaunsargu instruktori apguva zināšanas par pozitīvās disciplinēšanas dažādiem psiholoģiskiem, emocionāliem un pedagoģiskajiem aspektiem.

Lekcijā “Vēsture no cita skatu punkta”, ieguva zināšanas un prasmes par dažādām pieejām, mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošanā veidojot interesantas mācību stundas par vēstures tēmu.

Otrajā dienā lekcijā “Drošs internets” ieguva zināšanas par privātuma un drošības principu ievērošanu kibervidē, darbojoties ar dažādiem sakaru veidiem un līdzekļiem.

Pēdējās divās dienās ieguva zināšanas par slodzes un uztura sakarību, veselīgu dzīvesveidu un tā ievērošanu, kā arī  praktiski apguva aktīva dzīvesveida vingrinājumus.

Paplašinātās pirmās palīdzības 40 stundu apmācības programmā apguva pirmās palīdzības sniegšanu gan teoriju, gan praktiskās apmācības pēc kurām jaunsargu instruktori kārtoja kursa noslēguma testu. Kursa beigās saņemot pirmās palīdzības apliecību par paplašinātās pirmās palīdzības 40 stundu apmācības programmas apguvi.

Nodarbību sagatavošanas un vadīšanas kursā jaunsargu instruktori ieguva zināšanas par drošības prasībām Jaunsardzes centra rīkotajās nodarbībās un pasākumos un izmantojot tās apguva nodarbību sagatavošanas un vadīšanas prasmes ar mērķi realizēt drošas plānotas un interesantas nodarbības jaunsargiem un valsts aizsardzības mācības izglītojamajiem.

 

Informāciju sagatavoja:
Jaunsardzes centra
Plānošanas un izglītības departamenta
Valsts aizsardzības mācības nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Aiva Priedīte - Tirziņa Tālrunis
+371 67335389
e-pasts: aiva.priedite@jc.gov.lv