Mālpilī notiks jaunsargu instruktoru kvalifikācijas paaugstināšanas seminārs

01/06/2020
Pasākumi
Information prepared by
Jaunsardzes centra Plānošanas un organizācijas departamenta Plānošanas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste

No 8. līdz 17. janvārim Mālpils Profesionālajā vidusskolā, Mālpilī norisināsies seminārs jaunsargu instruktoriem, kura laikā viņi papildinās savas zināšanas dažādos mācību kursos un, tos sekmīgi nokārtojot, iegūs sertifikātus. Kopā plānots, ka piedalīsies ap 100 jaunsargu instruktoru.

Pirmajā semināra daļā, no 8. līdz 12. janvārim, tiks pasniegts paaugstinātas un augstas bīstamības nodarbību sagatavošanas un vadīšanas kurss, kā arī vairāki kvalifikācijas uzturēšanas semināri par tādām tēmām, kā darbs ar bērniem un jauniešiem, komunikācijas meistarība, jaunsargu paraugprogrammas apmācību tēmas, visaptverošā valsts aizsardzība un patriotisms un instruktora loma.

Savukārt otrajā semināra daļā, kura norisināsies no 12. līdz 17. janvārim, instruktori tiks sagatavoti un sertificēti paplašinātās pirmās palīdzības un stacionārās šaušanas ar mazkalibra ieroču sagatavošanas un vadīšanas kursā.

Kvalifikācijas paaugstināšanas seminārus Jaunsardzes centrs organizē, lai nodrošinātu to, ka jaunsargiem nodarbībās tiek pasniegts kvalitatīvs un vienots mācību saturs, kā arī lai pārliecinātos, ka instruktoriem ir atbilstošas zināšanas un prasmes realizēt drošas nodarbības jaunsargiem.

Jau ziņots, ka Jaunsardzes centrs šādus seminārus organizē divas reizes gadā – janvārī un augustā.  Tiek plānots, ka otrs šī gada seminārs norisināsies no 12. līdz 21. augustam.


Informāciju sagatavoja:
Jaunsardzes centra
Plānošanas un organizācijas departamenta
Plānošanas nodaļas sabiedrisko
attiecību speciāliste
Katrīna Tiltiņa

Tālrunis +371 67335389.
E-pasts: katrina.tiltina@jc.gov.lv