Jaunsargs, kurš uzsācis studijas Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, saņem "Vējiņu balvu"

09/30/2019
Pasākumi
Information prepared by
Jaunsardzes centra Plānošanas un organizācijas departamenta Plānošanas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists

       2019.gada 27.septembrī, saulainā piektdienā, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Sporta diena iesākās ar īpašu procedūru - kareivim Mārtiņam Žaimim, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas profesionālā bakalaura studiju programmas “Sauszemes spēku militārā vadība” 1.kursa kadetam, tika pasniegts dāvinājums no Austrālijā dzīvojošas latviešu ģimenes.

         Vējiņu ģimene, sadarbībā ar fondu “Austrālijas Latviešu Balva Jaunsargiem”, jau 20 gadus atbalsta Jaunsardzes kustību gan idejiski, gan finansiāli, jo ļoti augstu vērtē jauniešu izglītošanu, valstiskuma piederības un patriotisma audzināšanā.

         Pagājušā vasarā, viesojoties Latvijā Anita un Arnis Vējiņi, ierosināja piešķirt balvu - klēpjdatoru – labākajam jaunsargam, kurš sekmīgi nokārtos jaunsargu mācību programmas 4.līmeņa testu un turpinās mācības Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Uzklausot dāvinātāja dāvanas pasniegšanas mērķi, tika noteikti dāvanas saņēmēja kritēriji:

  1.  Nokārtojis jaunsargu 4.līmeņa testu (pie vienlīdzīgiem iestājeksāmena rezultātiem, priekšroka labākajam 4.līmeņa testa rezultātam).
  2. Iestājies Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, uzrādot labākos iestājeksāmena rezultātus starp kandidātiem jaunsargiem.

              Pēc noteiktajiem kritērijiem jaunsargu identificēja Nacionālo bruņoto spēku Rekrutēšanas un atlases centrs, kas veic kadetu atlasi un vērtēšanu.

          Dāvanas pasniegšanas brīdī klāt bija ģenerālleitnants (atv.) Raimonds Graube, Valsts aizsardzības un patriotisma fonda Namejs valdes priekšsēdētājs. Fonds Namejs izrādīja pretimnākšanu un sniedza būtisku atbalstu, dāvanas saņemšanā. Jaunsardzes centrs izsaka pateicību par ieguldījumu šī projekta īstenošanai.

           Liela pateicība Austrālijas Latviešu fondam un Vējiņu ģimeni par nenogurstošu atbalstu un ieinteresētību Latvijas jaunatnes izglītošanā. Vēlam veiksmi un izturību turpmāko projektu īstenošanā gan Austrālijā, gan Latvijā.

               Kadets Mārtiņš Žaimis Jaunsardzē darbojies Ventspils 4.vidusskolas jaunsargu vienībā.


Informāciju sagatavoja:

Plānošanas nodaļas vadītāja

kapteine Ilze Leimane