Noslēgusies pirmā valsts aizsardzības mācības nometne

06/17/2019 - 00:00
Valsts aizsardzības mācība (VAM)
Information prepared by
JIC POD PN sabiedrisko attiecību speciālists

         Jūnija sākumā tika aizvadīta pirmā valsts aizsardzības mācības (VAM) nometne, kurā piedalījās 67 desmitās klases skolēni, kuri savā skolā apgūst šo mācību priekšmetu.

            Desmit dienu garumā norisinājās apmācības četros mācību blokos, kuri tika pasniegti arī mācību gada ietvaros – lauku kaujas iemaņās, šaušanas apmācībās, darbā ar karti un orientēšanās, kā arī ierindas apmācībā. Skolēniem bija iespēja nostiprināt savas zināšanas un nometnes noslēgumā kārtot testu. Tā kā valsts aizsardzības mācība pēc mācību apstiprinātās programmas norisinās vienu reizi mēnesī astoņu akadēmisko stundu garumā, lai pasniedzējiem būtu iespēja nodrošināt vairāk praktiskās apmācības, bija jaunieši, kuri dažādu apsvērumu dēļ bija izlaiduši kādas apmācības, un tiem bija lieliska iespēja apgūt un nostiprināt iekavēto šajā nometnē.

           Nometnē piedalījās gan tādi skolēni, kuri ar šādiem mācību uzdevumiem bija saskārušies pirmo reizi – valsts aizsardzības mācības ietvaros – gan tādi, kuri kādreiz vai vēl joprojām apmeklē Jaunsardzes nodarbībassavā brīvajā laikā, un viņiem šīs iemaņas un prasmes nav svešas.

            “Kopumā man šī nometne ļoti patika, jo šīs desmit dienas manā dzīvē bija pa visam kaut kas jauns. Esmu gan bijusi uz līdzīgām Jaunsardzes nometnēm, kas ilgst tikai trīs dienas. Man šķiet, ka nometne bija diezgan viegla, jo esmu pieradusi pie disciplīnas un ļoti patīk būt formas tērpā. Jaunsargs esmu jau otro gadu, pirmo gadu pavadīju Pāvilostas Jaunsardzē, kur iepazinu pašus pamatus un sapratu, ka vēlos saistīt savu dzīvi noteikti ar militāro karjeru, otrajā gadā Kalnu vidusskolā pievērsos tam visam ļoti nopietni, kur apguvu arī teorētiskās un mazliet praktiskās VAM stundas,“ stāsta Solveiga.

            Andris, kuram šādas apmācības ir kas jauns, atzīst: “Par jaunsargu kļuvu salīdzinoši nesen jeb gadu atpakaļ. Pirms tam pamatskolā nedaudz tajā iesaistījos, bet nebija motivācijas un vēlmes tur darboties patstāvīgi. Tomēr esot jaunsargs tikai gadu, esmu ieguvis nesalīdzināmi lielu pieredzi un iemaņas, kas noteikti man turpmākajā dzīvē noderēs, jo plānoju savu dzīvi arī nākotnē saistīt ar militāro virzienu.”

            8. jūnijā nometnes ietvaros norisinājās viesu dienu, kuras laikā nometnē ieradās Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Mārtiņš Staķis, Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Juris Rancāns un Raimonds Bergmanis. Tāpat šajā dienā bija aicināti skolu un pašvaldību pārstāvji. M. Staķis savā uzrunā valsts aizsardzības mācības audzēkņiem uzsvēra, ka lepojas ar visiem jauniešiem, kuri ir izvēlējušies apgūt šo priekšmetu un cik nozīmīgi ir būt gataviem negaidītām situācijām. Tāpat viņš novēlēja visiem jauniešiem atcerēties šo nometni kā piedzīvojumu, iegūt jaunus draugus un labi pavadīt laiku.

            Nometnes noslēgumā skolēni atzina, ka, lai arī apmācības nebija vieglas un brīžiem emocijas guva virsroku, ir iegūtas daudz jaunas zināšanas un ir vēlēšanās valsts aizsardzības mācības nometni apmeklēt arī nākamajā gadā. “Man ir liels prieks un gods būt vienam no pirmajiem valsts aizsardzības mācības nometnes dalībniekiem un sākt veidot vēsturi. Nometnē papildināju zināšanas un ieguvu lielu, noderīgu pieredzi. Noteikti arī 11. klases beigās došos uz valsts aizsardzības mācības 2. mācību gada nometni,” norāda Andris.

            Ļoti atzinīgi skolēni novērtēja Jaunsardzes instruktoru darbu un pacietību, kā arī jaunieši atzīmēja, ka bija ļoti viegli komunicēt un saprasties ar instruktoriem. Kad nometnes pirmās dienas daudziem skolēniem bija vislielākais izaicinājums, ne tikai disciplīnas un apmācību sarežģītības dēļ, bet arī karsto laikapstākļu dēļ, instruktori bija lielākais atbalsts doties uz priekšu un nepadoties.

           “Nometne kopumā ļoti patika, it īpaši instruktoru atsaucība, jo to ieguldītais darbs atstāja lielu iespaidu uz mani. Daudz praktiskās darbošanās nostiprināja manas zināšanas līdz augstam līmenim. Protams, arī nodaļu, vadu biedri bija ļoti jauki un atsaucīgi, kā arī grūtos brīžos palīdzēja doties uz pareizo pusi, stāstīja, rādīja. Ar dažiem vēl joprojām pēc nometnes noslēguma kontaktējos,” saka Andris.

             Kā jau iepriekš ziņots, šobrīd valsts aizsardzības mācību pasniedz  trīspadsmit Latvijas skolās, taču 2019.gada septembrī šo projektu plāno īstenot vēl 47 Latvijas skolās un, sākot ar 2024. gadu, valsts aizsardzības mācību plānots ieviest kā obligātu priekšmetu visās valsts vidējās izglītības iestādēs. Šīs mācības ietvaros katru gadu vasarā tiks organizētas bezmaksas nometnes skolēniem, kuri apgūst šo mācību priekšmetu.


 

Informāciju sagatavoja:

 

Jaunsardzes un informācijas centra

Plānošanas un organizācijas departamenta

Plānošanas nodaļas sabiedrisko

attiecību speciāliste

Katrīna Tiltiņa

Tālrunis +371 67335389

E-pasts: katrina.tiltina@jic.gov.lv