Valsts aizsardzības mācība

Valsts aizsardzības mācība (VAM) tiks realizēta gan vispārizglītojošās vidējās mācību iestādēs, gan profesionālās izglītības iestādēs, aptverot četras mācību jomas.

Valstiskā audzināšana:
a. Patriotiskā audzināšana;
b. Valsts vēsture;
c. Lokālā vēsture.

Dzīves skola:
a. Valsts aizsardzības pamatprincipi;
b. Līderība un personības veidošana. 

Fiziskā sagatavotība — tiks realizēta ar caurviju metodi, piemēram, orientēšanās apvidū, ierindas mācība vai lauka kaujas iemaņu realizācija iespējama tikai ar fizisko aktivitāšu palīdzību;

Militārā sagatavotība:
a. Lauka administrācija un lauka kaujas iemaņas;
b. Ierindas mācība, sakari un normatīvie akti;
c. Darbības ar ieročiem un stacionārā šaušana;
d. Pirmā medicīniskā palīdzība. 

Vispārizglītojošās vidējās mācību ie­stādēs VAM tiks realizēta 10. un 11. klasē, turpretim vidējās profesionālās izglītības iestādēs 2. un 3. kursā. VAM mācību metode minētajās izglītības iestādēs neatšķiras — 72 mācību stundas katra mācību gada ietvaros, respektīvi, viena mācību diena (8 mācību stundas) mēnesī tiek veltīta VAM. Mācību stundu dalīšana mēneša ietvaros nav iespējama organizatorisku iemeslu dēļ, piemēram, mācību diena sākas ar nodarbību — darbs ar karti un kompasu, turpinājumā seko ierindas mācība, ko var izmantot nokļūšanai līdz mežainam apvidum, kur notiek nākamā nodarbība — orientēšanās apvidū. Jāatgādina, ka VAM mācību gadā tiek realizēta vispārizglītojošā mācību standarta ietvaros, respektīvi VAM ir viens no mācību priekšmetiem. Jāuzsver būtiskas atšķirības starp vidējās profesionālās izglītības iestādēm un vispār­izglītojošajām vidējām mācību iestādēm, proti, vidējās profesionālās izglītības iestādēs 1. kursa laikā jaunietim būs iespēja turpināt apgūt un attīstīt jaunsargu instruktora palīga prasmes kustībā Jaunsardze, un 4. kursa laikā tiks piedāvāta iespēja prakses iemaņas apgūt Nacionālo bruņoto spēku (NBS) vienībās, bet ar nosacījumu, ka jaunieša izvēlētā specialitāte var tikt piedāvāta konkrētajā NBS vienībā. Piemēram, Kuldīgas tehnikums piedāvā jauniešiem apgūt mehāniķa profesiju, un Zemessardzes (ZS) 45. kaujas nodrošinājuma bataljonā, Kuldīgā, dien kvalificēti mehāniķi, līdz ar to bataljonā iespējams veikt mehāniķa praksi. 

Vidējo mācību iestāžu skaits, kurās varēs apgūt valsts aizsardzības mācību, katru gadu tiks kāpināts (temps atkarīgs no pasniedzēju skaita un finanšu resursu pieejamības), lai, sākot ar 2024./2025. mācību gadu, VAM varētu apgūt visās vidējās mācību iestādēs Latvijā. 

Savukārt vasaras brīvlaikā jauniešiem piedāvās piedalīties praktisko iemaņu nometnēs, kurām būs interešu izglītības statuss. Praktisko iemaņu nometnes tiks organizētas pēc katra mācību gada un ilgs 10 dienas (pēc 10. klases) un 11 dienas (pēc 11. klases) piecos Latvijas reģionos — Kurzemē, Latgalē, Vidzemē, Zemgalē un Rīgas rajonā. 

Katra reģiona kapacitāte nodrošinās 200 (simt no 10. klases un simt no 11. klases) valsts aizsardzības mācībā apmācāmo dalību (simt jauniešus ik gadu apmācīs JIC un otrus simt apmācīs NBS) praktisko iemaņu nometnē. Ja izveidosies situācija, ka pretendentu skaits būs lielāks par šo kapacitāti, atlase notiks konkursa kārtībā. Savukārt pēc 2024. gada būtu nepieciešams kāpināt praktisko iemaņu nometņu kapacitāti līdz 300 valsts aizsardzības mācības dalībniekiem.