JIC reģistrētās preču zīmes

"Jaunsardze"

"Laiks vīriem"

"Jaunie Rīgas sargi"

"Tēvijas Sargs"